Uudised – august 2020

Professor Ana Rebase inauguratsiooniloeng „Molekulaarmeditsiin täna ja homme“

Olete oodatud Tartu Ülikooli molekulaarmeditsiini professori Ana Rebase inauguratsiooniloengule „Molekulaarmeditsiin täna ja homme“ neljapäeval, 17. septembril 2020 kell 16.15 ülikooli muuseumi valges saalis.

Viimastel aastakümnetel on toimunud ülikiire areng nii infotehnoloogias, geneetikas, molekulaarbioloogias kui ka meditsiiniteadustes. Selle tulemusel tekkinud suur infohulk on põhjustanud sügavama spetsialiseerumise, mis on omakorda viinud prekliiniliste ja kliiniliste erialade suurema lahknemiseni. Samal ajal on selline areng võimaldanud uute interdistsiplinaarsete erialade sündi. Üks niisugune hübriidala on molekulaarmeditsiin – eriala, mis kirjeldab haiguste tekkemehhanisme, kasutades nii füüsikalisi, keemilisi, molekulaarbioloogilisi, biomeditsiinilisi, bioinformaatilisi kui ka kliinilise teadustöö meetodeid, ning arendab ravimiarendusliku potentsiaaliga tehnoloogiat. Tartu Ülikoolis tehtava molekulaarmeditsiinilise uurimistöö tulevane rahvusvaheline positsioon sõltub suuresti meie võimekusest teha koostööd eri valdkondade teadlastega, aga samuti teadusrahastusest.

Professor Ana Rebane annab inauguratsiooniloengul ülevaate molekulaarmeditsiini valdkonnast, selle väljavaadetest ja lahendamist vajavatest ülesannetest. Molekulaarmeditsiinilise uurimissuuna edendamise ühe näitena kirjeldab ta oma teadustööd, mille põhieesmärk on selgitada välja mikroRNA-de roll krooniliste põletikuliste haigustega seotud molekulaarsetes ja rakulistes protsessides ning arendada mikroRNA-põhise teraapia meetodeid.

Ana Rebane lõpetas 1989. aastal Tartu Ülikooli bioorgaanilise keemia erialal ja kaitses doktoritöö 1999. aastal Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis molekulaarbioloogia erialal. Tema väitekiri käsitles ribosoomi kui valgusünteesi masinavärgi geene ja väikseid tuumakese RNA-sid, mis on samuti vajalikud ribosoomi õigeks toimimiseks. Järeldoktorantuuri ajal Yale’i Ülikoolis aastatel 2000–2003 uuris ta RNA-seoseliste valkude funktsioone. Seejärel töötas ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas molekulaarpatoloogia töörühmas teaduri ja vanemteadurina ning uuris autoimmuunregulaatorvalgu AIRE rolli transkriptsiooni regulaatorina. Alates 2008. aastast on Ana Rebane oma uurimistöös keskendunud mikroRNA-de funktsioonide väljaselgitamisele immuunsüsteemis ja kroonilistes põletikulistes haigustes. Aastail 2010–2013 töötas ta Šveitsi Allergia- ja Astmauuringute Instituudis külalisteadurina ning alates 2013. aastast on ta Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi RNA bioloogia uurimisrühma juht.

Tõnis Karki Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär