Uudised – mai 2015

Professor Arnold Kristjuhani inauguratsiooniloeng „Kuidas kontrollida geenide avaldumist?“

Olete oodatud Tartu Ülikooli epigeneetika professori Arnold Kristjuhani inauguratsiooniloengule „Kuidas kontrollida geenide avaldumist?“, mis toimub 7. mail kell 16.15 ülikooli aulas.

Epigeneetika on teadusharu, mis aitab selgitada protsesse, mida klassikalise geneetika abil seletada ei saa. Algselt nimetati epigeneetikaks „mõistetamatut“ embrüonaalse arengu protsessi, mille käigus ühest viljastatud munarakust arenesid välja väga erinevad rakutüübid, kuigi nende DNA oli identne. Praeguseks oleme jõudnud teadmiseni, et ligipääs DNA poolt kodeeritavale geneetilisele infole pole erinevates rakkudes ühesugune ning see on mitmel moel reguleeritud. Just neid regulatsioonimehhanisme tänapäeva epigeneetika uuribki ning selle teadusharu areng on olnud eriti hoogne viimasel paaril aastakümnel. On leitud, et erinevate epigeneetiliste mehhanismide abil suunatakse rakkudes olulisi protsesse: geenide avaldumine ja vaigistamine, kromosoomide struktuursete elementide moodustamine ja säilitamine ning rakkude jagunemine ja diferentseerumine. Samuti on hakanud selguma mehhanismid, mis tagavad epigeneetilise modifikatsioonide pärandumise rakkude jagunemisel. Kõik need protsessid on olulised mõistmaks organismide arengut, rakkude diferentseerumist ja vananemist, vähkkasvajate teket, kudede taastumist ning paljusid teisi tänapäeva teadusele ja meditsiinile olulisi protsesse.

Professor Arnold Kristjuhan lõpetas Tartu Ülikooli 1992. aastal bioloogia erialal. 1994. aastal kaitses ta magistrikraadi molekulaarbioloogia erialal ning jätkas õpinguid TÜ doktorantuuris rakubioloogia erialal. 1998. aastal kaitses ta doktoritöö teemal „Kasvajate supressorvalgu p53 omadused transkriptsiooni aktivaatorina“. Aastatel  2000–2004 töötas Arnold Kristjuhan järeldoktorina Londonis Suurbritannia vähiuuringute instituutis (Cancer Research UK). Alates 2004. aasta sügisest on Arnold Kristjuhan töötanud TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudis vanemteadurina ning alates 2015. aasta veebruarist epigeneetika professorina. Arnold Kristjuhani teadustöö põhisuund on selgitada kromatiini modifikatsioonide rolli DNA replikatsiooni ja transkriptsiooni reguleerimisel eukarüootsetes rakkudes.

KÕIK HUVILISED ON OODATUD!

Inauguratsiooniloengust toimub veebiülekanne, mida saab jälgida videoportaali UTTV (www.uttv.ee) vahendusel.