Uudised – märts 2024

Professor Elin Orgi inauguratsiooniloeng

Olete oodatud Tartu Ülikooli mikrobioomika professori Elin Orgi inauguratsiooniloengule „Inimese mikrobioomi uuringute minevik, olevik ja tulevik“ 3. aprillil 2024 kell 16.15 ülikooli aulas.

Mikroorganismid on organismi lahutamatud kaaslased, kel on märkimisväärne osa meie tervise kujunemises. Iga inimese eri kehapiirkondades on talle iseloomulikud mikroobikooslused ehk mikrobioom, mille väljakujunemist ja püsimist mõjutavad kogu elu vältel mitmesugused tegurid. Alates sellest, kui uurimismeetodina võeti kasutusele mikroobikoosluste geneetilise
materjali (DNA) analüüs, on teadmised mikrobioomi kohta tohutult kasvanud.
Mikrobioomi tasakaalu häirumist on seostatud paljude tänapäeval sagedasti esinevate haigustega, näiteks rasvumise, diabeedi, immuun- ja närvisüsteemihaiguste, allergiate ning vähiga. Lisaks on selgunud, et nii mõnegi ravimi toime oleneb meie soolestiku mikroobikooslusest ja eri ravimite tarvitamine mõjutab omakorda mikroobide tasakaalu. Teadmised selle kohta, mis põhjustab muutusi inimese mikrobioomi mitmekesisuses ja tasakaalus ning kuidas mõjutavad need muutused sellises kompleksses ökosüsteemis meie tervist, võimaldavad leida viise mikrobioomi andmete rakendamiseks tuleviku meditsiinipraktikas. Nii saab hinnata paremini terviseriske, diagnoosida täpsemini haigusi ja määrata sobivamat ravi.
Loengus tutvustab Elin Org inimese mikrobioomi uuringute arengut, analüüsib selle valdkonna praeguseid teadmisi ning selgitab, milliseid uuringuid oleks veel vaja teha. Samuti arutleb ta selle üle, missugused on mikrobioomi andmete rakendamise võimalused ja väljakutsed personaalmeditsiinis.
Elin Org on lõpetanud 1997. aastal Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna biotehnoloogia erialal. Magistri- ja doktoriõpingute ajal uuris ta inimese genoomis esinevaid varieeruvusi ning nende seost komplekshaigustega. Aastatel 2003–2005 tegi ta doktoriõpingute käigus teadustööd Helmholtzi-nimelise tervise- ja keskkonnauuringute keskuse inimesegeneetika instituudis Münchenis. Oma doktoriväitekirja „Alleelse aheldatuse (LD) struktuuri uurimine Euroopa populatsioonides ja selle rakendused geneetilistes assotsiatsiooniuuringutes“ kaitses ta 2006. aastal. Pärast seda töötas Elin Org viis aastat Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis erakorralise teaduri ja vanemteadurina ning oli seejärel aastatel 2011–2015 järeldoktorantuuris Kalifornia Ülikoolis Los Angeleses. 2013. aastal pälvis ta Marie Skłodowska Curie individuaalgrandi. Pärast järeldoktorantuuri naasis ta Tartu Ülikooli, kus rajas Euroopa Molekulaarbioloogia
Organisatsiooni grandi ja Eesti Teadusagentuuri stardigrandi toel genoomika instituuti uue uurimissuuna, mille keskmes on inimese mikrobioomi ja tervise vahelised seosed.
Alates 2023. aastast on Elin Org mikrobioomika professor. Ta juhib mikrobioomika uurimisrühma ning on Eesti Inimesegeneetika Ühingu, Ameerika Inimesegeneetika Ühingu ja Eesti Personaalmeditsiini Seltsi liige.

Tõnis Karki
Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär