Uudised – jaanuar 2023

Professor Hans Orru inauguratsiooniloeng „Kuidas keskkond meie tervist mõjutab“

Olete oodatud Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu professori Hans Orru inauguratsiooniloengule „Kuidas keskkond meie tervist mõjutab“ teisipäeval, 21. veebruaril kell 16.15 ülikooli aulas.

Meie tervis ja heaolu sõltub suurel määral keskkonnast, milles me elame: õhust, mida me hingame, veest, mida joome, kuni selleni välja, kuivõrd ligipääsetav on meie jaoks looduslik keskkond. Keskkonnategurid mõjutavad kogu elukaare jooksul nii meie füüsilist kui ka vaimset tervist. Näiteks võivad ebasoodsate keskkonnamõjude tagajärjel sündida lapsed enneaegsena või madala sünnikaaluga, mistõttu on neil järgnevatel eluetappidel enam kroonilisi haiguseid, nende tervena elatud aastate hulk jääb väiksemaks ja nad surevad nooremalt, kui võiksid. Keskkonnateguritest mõjutab rahvatervist enim õhusaaste, põhjustades igal aastal Eestis enam kui tuhat varajast surma. Suurt tervisemõju avaldavad ka järjest suurenev keskkonnamüra ja kliimamuutuste tõttu sagenevad kuumalained. Tähtis probleem tervisevaldkonnas on ebavõrdsus: näiteks on idavirumaalaste oodatav eluiga enam kui neli aastat lühem kui harjumaalastel.

Inauguratsiooniloengul tutvustab professor Hans Orru seda, kui tervislik on Eesti elukeskkond, milliste negatiivsete ohuteguritega kokku puutume, kuidas need meie tervist mõjutavad ja mil viisil saab nende mõju vähendada.

Hans Orru on lõpetanud 2003. aastal Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia erialal ning omandanud samas 2005. aastal rahvatervise kutsemagistri kraadi. Seejärel siirdus ta Umeå Ülikooli, kus kaitses 2009. aastal doktoriväitekirja „Kokkupuude peenosakestega ja nendega seotud tervisemõjud Eesti suuremates linnades“. Alates 2007. aastast on ta töötanud Tartu Ülikoolis lektori ja kaasprofessorina ning 2022. aastast on ta keskkonnatervishoiu professor. Aastast 2010 on Hans Orru ka Umeå Ülikooli külalisteadur ning aastatel 2017–2019 oli ta külalisprofessor Kesk-Aasia meditsiiniülikoolides.

Hans Orru peamine uurimisvaldkond on õhusaaste, kliimamuutuste, müra jt keskkonnategurite mõju tervisele. Ta on püsivalt avaldanud teadustulemusi nii kõrgetasemelistes teadusajakirjades kui ka Eesti meedias ja osalenud otsustuskogudes. Ta on võtnud eksperdina osa arengukavade ja mõjuhinnangute koostamisest, kuulub Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse eksperdikogusse ning on rahvusvahelise kliimapaneeli (IPCC) kuuenda mõjuhinnangu kaasautor.

Tõnis Karki
Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär