Uudised – september 2017

Professor Raúl Vicente Zafra inauguratsiooniloengule „SÜGAVÕPPEST JA AJUST“

Olete oodatud Tartu Ülikooli andmeteaduse professori Raúl Vicente Zafra inauguratsiooniloengule

„SÜGAVÕPPEST JA AJUST“

kolmapäeval, 6. septembril 2017. aastal kell 16.15 ülikooli aulas.

Loeng on inglise keeles.

 Tehnoloogiat, muu hulgas isesõitvaid autosid ja kõnetuvastust toetava sügavõppe abil on tehisintellekt saavutanud silmapaistvaid tulemusi, mida vaid mõni aasta tagasi peeti jõukohaseks üksnes inimesele. Siiski on arvutisüsteemidel inimajult veel palju õppida, omandamaks üldist intelligentsust, võimsust ja isegi energiasäästlikkust. Loengus arutletakse, kuidas saab aju ja sügavõppe edukate strateegiate võrdlemisega täiustada tehissüsteeme ja parandada meie arusaamist sellest, kuidas aju töötab. Samuti uuritakse, missugused inimaju koostisosad on meil veel puudu tugeva ja üldise tehisintellekti loomiseks vajalikust kauaotsitud retseptist.

Raúl Vicente Zafra on Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna arvutiteaduse instituudi andmeteaduse professor. Tema uurimistöö keskendub neuroteadusele, masinõppele ja tehisintellektile. Täpsemalt uurib ta seda, kuidas meie aju kujutab ja töötleb informatsiooni, analüüsides elektrofüsioloogilisi andmeid masinõppe, spektraal-, informatsiooniteoreetilise ja geomeetrilise analüüsi abil. Ta on saanud Baleaari saarte ülikooli (Hispaania) füüsika eripreemia bakalaureuseastmes 2001. aastal, Baleaari saarte ülikooli füüsika eripreemia doktoriõppes 2006. aastal ja Euroopa Füüsikaseltsi QEOD auhinna parima rakendusoptika alase doktoriväitekirja eest 2007. aastal. 2003.–2004. aastal töötas ta külalisteadurina UCLA elektrotehnika osakonnas USAs ja 2006. –2013. aastal järeldoktorina Max Plancki aju-uuringute instituudis Saksamaal Frankfurtis. Ta on enam kui neljakümne eelretsenseeritud teadusajakirjades avaldatud artikli autor või kaasautor, tema artikleid on tsiteeritud üle 2500 korra (Google Scholar). Samuti on ta raamatu „Directed information measures in Neuroscience“ kaastoimetaja. Raul Vicente on olnud ka välishindaja Euroopa Komisjoni (Euroopa teadusnõukogu) projektide ja mitmete riiklike teadusasutuste juures.

 Andres Soosaar

Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär