Uudised – oktoober 2023

Professor René Mõttuse inauguratsiooniloeng „Igaüks on isemoodi”

Olete oodatud Tartu Ülikooli isiksusepsühholoogia professori René Mõttuse inauguratsiooniloengule „Igaüks on isemoodi“ teisipäeval, 10. oktoobril kell 16.15 ülikooli aulas.

Inimeste erinevuste põhjalik kirjeldamine ja neis mustrite otsimine annab võimaluse leida vastuseid suurtele küsimustele inimloomuse kohta üldiselt. Kui palju keskeltläbi mõjutavad inimeste iseäralikkust nende geenid? Kui palju aja jooksul muututakse? Mil määral erinevad üldiselt eri kultuuride ja piirkondade inimesed? Kas keskmine eestlane ongi introvert? Kuivõrd erinevad üksteisest eri ameteid pidavad inimesed? Mil määral on heaolu kirjutatud isiksusse, kui palju sõltub see aga muudest teguritest?

Loengus tuleb juttu sellest, mida teame inimeste psühholoogiliste erinevuste kohta. On selge, et valdav osa praegustest teadustulemustest kirjeldab abstraktseid inimrühmi ning ei luba kuigi täpselt ennustada ega mõista luust ja lihast inimeste käitumist, seades psühholoogiale põhimõttelised piirid inimeste mõistmisel. Käitumise ennustamise täpsus paraneb tulevikus kindlasti, ent nõuab mudeleid, mille keerukus käib inimmõistusele tihti üle jõu või mida ei saa üldistada. Psühholoogilistest teooriatest, mis oleksid ühtaegu arusaadavad, üldkehtivad ning võimaldaksid nii mõista kui ka ennustada meie käitumist, võime ilmselt suud puhtaks pühkida. Juttu tuleb ka maailmas ainulaadsetest Eesti geenivaramu isiksuseuuringutest, mis võimaldavad põhjalikult nii uurida inimloomust üldiselt kui ka püüda nihutada ennustatavuse piire. Näiteks vaatame, milliseid ameteid peavad üldjuhul kõige ekstravertsemad, avatumad ja meelekindlamad inimesed, kuidas paigutuvad Eesti kaardil isiksuseomadused ja mis ennustab kõige paremini eluga rahulolu.

René Mõttus on Tartu Ülikooli isiksusepsühholoogia professor ja Edinburghi Ülikooli kaasprofessor. Ta on ka ajakirja European Journal of Personality peatoimetaja, taskuhäälingu „Personality Psychology Podcast“ kaasasutaja ning peab blogi „People Unexplained“ veebilehel Psychology Today. Ta on avaldanud umbes 100 teadusartiklit, juhendanud 7 doktoritööd ja üle 40 magistritöö.

René Mõttuse teadustöö hõlmab isiksuse kirjeldamise ning selle põhjuste, arengu ja elukäiguliste tagajärgedega seotud teemasid. Vaatamata temaatilisele mitmekesisusele on tema töös kaks läbivat, küllap tema enda isiksust kirjeldavat motiivi: suurtest ja mitmetahulistest andmetest uute mustrite otsimine ning väljakujunenud praktika trotsimine.

Tõnis Karki

Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär