Uudised – august 2020

Professor Tuuli Metsvahi inauguratsiooniloeng „Ravimite täppisdoseerimine – kuidas liikuda farmakokineetika ja farmakodünaamika võimaluste abil personaalsema meditsiini poole“

Olete oodatud Tartu Ülikooli laste ja vastsündinute intensiivravi professori Tuuli Metsvahi inauguratsiooniloengule

„Ravimite täppisdoseerimine – kuidas liikuda farmakokineetika ja farmakodünaamika võimaluste abil personaalsema meditsiini poole“

teisipäeval, 29. septembril kell 16.15 ülikooli aulas.

Nagu paljud teised elualad, nii on ka meditsiin ja farmakoteraapia muutumas üha personaalsemaks. Sellise suunamuutuse on tinginud asjaolu, et terviseprobleemid on üha komplekssemad ja ravi üha keerukam. Äratundmine, et kõigile ei sobi üks ja sama lahendus, on toonud kaasa vajaduse uute meetodite järele.

Farmakokineetika käsitleb küsimust, mida ravim konkreetse inimese organismis teeb. Kui teame sellele vastust, oskame ravimeid üha täpsemalt annustada ka nendes haigete rühmades, mille omadused varieeruvad suurel määral, näiteks intensiivravi patsientidel või vastsündinutel. Ent ravimi ühesugune kogus ja toime ei pruugi eri inimestel anda ühesugust tulemust. Kui palju me oskame ette näha, millist ravimiannust patsient mingi kindla ravitoime saavutamiseks vajab?

Tuuli Metsvaht kaitses doktorikraadi Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas 2010. aastal väitekirjaga „Varase sepsise riskiga vastsündinute optimaalne antibakteriaalne ravi“. Alates 1991. aastast on ta töötanud Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku lasteintensiivravi osakonnas, sealjuures 2000. aastast olnud selle juhataja. 2009. aastast saati on ta töötanud Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi lastekliinikus õppejõuna ning bio- ja siirdemeditsiini instituudi mikrobioloogia osakonnas teaduri ja vanemteadurina infektsioonhaiguste farmakoteraapia alal. Metsvaht on spetsialiseerunud anestesioloogia ja intensiivravi erialale.

Oma teadustöös uurib ta antibakteriaalse ravi võimalusi haigete rühmades, kus ei sobi üks valmislahendus, sealhulgas intensiivravis südame-vereringe toetust vajavatel vastsündinutel. Samuti on tema uurimisteema seedetrakti kolonisatsioon sünnijärgsel ajal. Professor Metsvahil on laialdane kogemus laste ja vastsündinute kliiniliste uuringute alal ning tema osalusel on valminud üle 200 teaduspublikatsiooni, millest ligikaudu 60 on ilmunud eelretsenseeritud ajakirjades. Ta on osalenud mitmes rahvusvahelises uurimisprojektis, sealhulgas Eesti-poolse koordinaatori ja töölõigujuhina.

Tuuli Metsvaht on Laste Infektsioonhaiguste Euroopa Seltsi, Eesti Anestesioloogide Seltsi ja Eesti Perinatoloogia Seltsi liige ning on olnud kahe viimati nimetatud seltsi juhatuse liige. Alates 2019. aastast on ta Eesti Perinatoloogia Seltsi president. Ta on osalenud kutsutud lektorina rahvusvahelistel kongressidel ja Euroopa Ravimiagentuuri korraldatud töötubades.

 

Tõnis Karki

Tartu Ülikooli akadeemiline sekretär