Uudised – oktoober 2015

Prootonpumba inhibiitorid vähendavad seedetrakti verejooksu riski haigetel, kes peavad ühel ajal kasutama antiagregante ja NSAIDe

Antiagregantravi rakendatakse laialdaselt trombembooliliste tüsistuste vältimiseks. Samas suurendab see hemorraagiliste tüsistuste riski. NSAIDe (mittesteroidsed põletikuvastased ained) kasutatakse samuti laialdaselt osteoartrootiliste kaebustega haigetel. NSAIDid omakorda võivad tekitada seedetrakti verejookse. Kirjanduse andmeil peab ligi 40% antiagregantravil olevatest haigetest mingil perioodil kasutama NSAIDe.

Taani uurijad jälgisid keskmiselt 5 aasta vältel südameinfarkti järel 8300 haiget, kellele oli määratud pidevaks tarvitamiseks aspiriin või kloperidool või mõlemad. NSAIDe ordineeriti mõneks ajaperioodiks 42,5%-le vaatlusalustest. Jälgimisperioodi vältel registreeriti NSAIDiga ravitute seas 3300 seedetrakti veritsemise juhtu, nende hulgas ka letaalseid. Andmete analüüs tõi esile, et haigete seas, kellele NSAID-raviga ühel ajal määrati prootonpumba inhibiitoreid (PPI), esines seedetrakti verejookse tunduvalt harvemini. Vastavalt esines 2,1 veritsemisepisoodi 100 isikuaasta kohta neil, kes ei saanud PPI-d, ning 1,8 veritsemisepisoodi 100 isikuaasta kohta neil, kellele määrati samal ajal NSAIDiga PPI. Kirjeldatud PPI kaitsev toime ei sõltunud antiagregandist ega sellest, kas määratud oli kaksikravi või mitte, samuti mitte PPI tüübist.

 

Refereeritud

Chjerning Olsen A-M, Lindhardsen J, Gislason HH, et al. Impact of proton pump inhibitor treatment on gastrointestinal bleeding associated with non-steroidal anti-inflammatory drug use among post-myocardial infarction patients taking antithrombotics: nationwide study. BMJ 2015;351:h5096.