Uudised – detsember 2018

Prootonpumba inhibiitorid vähendavad seedetrakti verejooksu riski suukaudsete antikoagulantidega ravitud haigetel

Suukaudseid antikoagulante kasutatakse laialdaselt kardiovaskulaarsete tüsistuste ennetuses. Sagedasti on ravi tüsistuseks seedetrakti ülemise osa verejooks.

USA Vanderbilti ülikooli teadlased püüdsid välja selgitada prootonpumba inhibiitorite (PPI) efektiivsust seedetrakti verejooksu riski vähendamisel suukaudsete antikoagulantidega ravitud haigetel. Aastatel 2011–2015 tehtud retrospektiivses kohortuuringus osales 1 713 183 haiget, 56% neist olid naised, 75%-l oli antikoagulantravi näidustuseks kodade fibrillatsioon. Patsiente raviti apiksabaani, dabigatraani, rivaroksabaani või varfariiniga. Kokku 754 389 isik-aasta jooksul esines vaid antikoagulantidega ravitute grupis hospitaliseerimist vajanud seedetrakti ülaosa verejookse sagedusega 115 juhtu 10 000 isik-aasta kohta. Sagedamini esines verejookse rivaroksabaaniga ravitutel (144/10 000), harvemini apiksabaaniga ravitutel (73/10 000). Samaaegselt antikoagulantraviga ordineeriti PPI 264 447 isik-aasta vältel. Selles grupis esines hospitaliseerimist vajavaid seedetrakti verejookse tunduvalt harvemini – 76 juhtu 10 000 isik-aasta kohta. Ilmekaim oli verejooksu riski vähendav mõju dabigatraaniga ravitutel.

Uuring kinnitab PPI seedetrakti verejooksu riski vähendavat toimet antikoagulantidega ravitud haigetel. Erinevate antikoagulantide kasutamisel on seedetrakti verejooksu risk erinev ja seda peab arvestama haigete puhul, kel on suurenenud seedetrakti verejooksu risk (näit mao haavandtõbi või verejooks anamneesis).

 

Refereeritud

Ray WA, Chung CP, Murray KT et al. Association of oral anticoagulants and proton pump inhibitor cotherapy with hospitalization for upper gastrointestinal tract bleeding. JAMA 2018;320:2221–30.