Uudised – märts 2023

Prootonpumba inhibiitorite kasutamine soodustab antibiootikumiresistentsete enterobakterite kujunemist

Maohappe produktsiooni vähendades võivad prootonpumba inhibiitorid (PPI) mõjutada soole mikrobioomi ja bakterite omadusi. On esitatud andmeid, et 30–50%-l juhtudest ordineeritakse PPI-d liiga laiade näidustuste alusel ja see võib soodustada mikroobide ravimiresistentsuse teket.

Hollandis korraldatud uuringus määrati viimase 30 päeva vältel PPI-d kasutanud patsientide väljaheitest, uriinist, rögast või verest isoleeritud enterobakterite resistentsust beetalaktaamantibiootikumide või karbapeneemide suhtes. Amsterdami ülikooli haiglas ja kahes teises kõrgema etapi haiglas aastatel 2008–2021 ravitud patsientidest moodustatud kohort hõlmas 2239 erineva diagnoosiga patsienti. Neist 374 patsiendil isoleeriti beetalaktamaasi või karbapenemaasi produtseerivad (beetalaktaamantibiootikumide või karbapeneemide suhtes resistentsed) enterobakterid.

Andmete analüüsil, välistades teised võimalikud mikroobide ravimiresistentsust mõjutavad tegurid (põetav haigus, selle raskus, haiglas viibimise aeg, ebeterve eluviis jms), hinnati PPI kasutamise mõju enterobakterite resistentsusele vaadeldud antibiootikumide suhtes. Ilmnes, et PPI kasutamise korral on võrreldes nende ravimite mittekasutamisega 48% võrra suurem risk enterobakterite resistentsuse kujunemiseks uuritud antibiootikumide suhtes. Uuritud ravimiresistentsuse risk sõltus ka kasutatud PPI annusest: kahel korral päevas manustamise korral oli risk suurem kui ühel korral päevas manustamise korral (riskimäärade suhe HR vastavalt 1,75 ja 1,44), kuid erinevus oli statistiliselt vähe oluline.

Uuringu tulemusi arvestades tuleb PPI ordineerimisel hoolikamalt kaaluda selle raviviisi näidustusi.

Refereeritud

Willems RPJ, Schut MC, Kaiser AM, et al. Association of Proton Pump Inhibitor Use With Risk of Acquiring Drug-Resistant Enterobacterales. JAMA Netw Open 2023;6(2):e230470. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.0470.