Uudised – oktoober 2021

Puusa- ja põlveliigese osteoartroosi medikamentoosseks raviks on soovitatav eelistada mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid

Kanada, Šveitsi, Ühendkuningriigi, Brasiilia ja Hiina mitme ülikooli teadlaste ühistöös analüüsiti rahvusvahelistes andmebaasides avaldatud uurimuste põhjal puusa- ja põlveliigese osteoartroosi medikamentoosse ravi tulemusi sõltuvalt erinevatest raviskeemidest. Hinnati mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (NSAID), paratsetamooli ja opioidide mõju ning nende ohutust osteoartroosist põhjustatud valu ja funktsioonihäire leevendamisel. Kokku analüüsiti 192 uuringu materjale, kus vaatluse all oli 192 829 patsienti.

Valu ja funktsioonihäire leevendamiseks puusa- ja põlveliigese osteoartroosi korral osutusid tõhusamateks ja ohutumateks suukaudseteks ravimiteks NSAID-id eterokoksiib annuses 60 mg päevas ja diklofenak annuses 150 mg päevas. Diklofenak lokaalselt manustatuna annuses 70–81 mg päevas osutus tõhusaks ja minimaalsete kõrvaltoimetega raviviisiks ka pikemaaegsel kasutusel ja autorid soovitavad seda esimese valikuna puusa- ja põlveliigese osteoartroosi konservatiivsel ravil.

Opioidid ei osutunud sõltumata annusest võrreldes NSAID-idega tõhusamateks valu ja funktsiooni leevendamisel, kuid nende kasutamisel  sagedasti tekkivad kõrvaltoimed vähendasid oluliselt neist saadavat kasu. Analüüsi andmeil esines opioidide kasutamisel platseeboga võrreldes 10 korda sagedamini häirivaid kõrvaltoimeid ja 13 korda sagedamini katkestasid opioide kasutanud patsiendid nende ravimite võtmise.

Paratsetamooli kliiniline tõhusus osteoartroosi vaevuste leevendamisel oli analüüsi andmeil vähene.

Refereeritud

da Costa BR, Pereira TV, Saadat PS et al. Effectiveness and safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs and opioid treatment for knee and hip osteoarthritis: network meta-analysis. BMJ 2021, doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2321