Uudised – jaanuar 2020

Rahutute jalgade sündroomi avaldumise seos menstruaaltsükliga

Rahutute jalgade sündroomi (RJS) iseloomustab episooditi tekkiv ebamugavustunne jalgades, tahtele allumatu soov jalgu liigutada ja vaevuste taandumine pärast jalgade liigutamist. RJL-i patofüsioloogia ei ole lõplikult selge. On leitud kindel seos vere madala ferritiinisisalduse ning RJS-i vahel. RJS-i sümptomaatika allub ravile dopamiinergiliste preparaatidega.

RJS esineb sagedamini naistel, eriti raseduse ajal. Hinnanguliselt esineb RJS ligi viiendikul rasedatest ja organismi rauavaegust peetakse RJS-i riskiteguriks. Ligi kolmandikul RJS-iga naistest sagenevad sümptomid menstruaaltsükli ajal. Selle põhjused ei ole selged. Arvatakse et RJS-i sümptomaatika ägenemine võib olla seotud metrorraagiaga menstruaaltsükli ajal, ja võimalik, et on seotud ka naissuguhormoonide tasakaalu nihetega.

Korea Souli ülikooli teadlaste uuringus jälgiti 20 rahvusvaheliste kriteeriumide kohaselt diagnoositud RJS-iga naist vanuses 18−50 eluaastat. Neist 6 kirjeldasid RJS-i sümptomite sagenemist menstruatsiooni ajal (M grupp). Teiste vaatlusaluste RJS-i kulg ei olnud menstruaaltsükliga seotud (Mm grupp).Tsükli kestus oli mõlemas grupis ühesugune, metrorraagia intensiivsust kirjeldasid mõlema grupi naised ühesugusena, samuti oli seerumi ferritiinisisaldus mõlemas grupis ühesugune.

Uuringu andmeil ei saa RJS-i sümptomite ägenemist menstruatsiooni ajal seostada vere madala ferritiinisisaldusega. Edasised uuringud peavad täpsustama võimalike geneetiliste või hormonaalsete tegurite osa uuritud nähtuse patogeneesis.

Refereeritud

Hwang S, Shin Y-W, Jung K-Y. Symptom Aggravation in Restless Legs Syndrome during Menstrual Cycle. J Sleep Med 2019;16:109–112.