Uudised – september 2016

Rasedusaegne suitsetamine põhjustab laste ülekaalulisust

Ennustatakse, et aastaks 2020 on maailmas 60 miljonit ülekaalulist last, ning on pakutud, et rasedusaegne suitsetamine võib olla seda soodustav faktor.

Metaanalüüsis uuriti andmebaase PubMed, Embase, Global Health ja Web of Science, et leida, kas rasedusaegse suitsetamise ja laste ülekaalulisuse vahel esineb seos. Kaasati kuni 1. jaanuarini 2015 avaldatud levimus- ja kohortuuringud täisaegsete üksikraseduste kohta, mis jälgisid lapse elu kuni 18. eluaastani. Andmete kvaliteedi hindamiseks kasutati Newcastle-Ottawa skaala kohandatud versiooni ning statistilist analüüsi tehti Review Manager V.5.3-ga.

Metaanalüüs hõlmas 39 uuringut 236 687 lapse kohta Euroopast, Austraaliast, Põhja- ja Lõuna-Ameerikast ning Aasiast. Ema suitsetamist raseduse ajal esines 5,5–38,7% ning laste ülekaalulisuse levimus oli 6,3–32,1% ja rasvunuid oli 2,6–17%. Kohandatud suhtelised riskid näitasid seost raseduseaegse suitsetamise ja laste ülekaalulisuse (suhteline risk 1,37, 95% usaldusvahemik (uv) 1,28–1,46) ning rasvumise (suhteline risk 1,55, uv 1,4–1,73) vahel.

Tulemused näitavad, et ema rasedusaegse suitsetamise ja laste ülekaalulisuse vahel esineb põhjuslik seos. See rõhutab suitsetamisvastaste kampaaniate olulisust, eriti just rasedate naiste puhul.

Refereeritud

Rayfield S, Plugge E. Systematic review and meta-analysis of the association between maternal smoking in pregnancy and childhood overweight and obesity. J Epidemiol Community Health 2016. DOI:10.1136/jech-2016-207376.