Uudised – aprill 2024

Rasedusaegse diabeedi järel suureneb kroonilise neeruhaiguse kujunemise risk

Taani riiklike registrite põhjal tehtud uuringus analüüsiti kroonilise neeruhaiguse (KNH) kujunemise ja rasedusdiabeedi ehk gestatsioonidiabeedi (GD) seoseid aastatel 1997–2018 sünnitanud naistel.

Retrospektiivselt vaadeldi 697 622 sünnitanu andmeid, jälgimisperiood oli keskmiselt 11,9 aastat. Ilmnes, et GD-d põdenud naistel oli hilisemas elueas suurenenud KNH risk (ohusuhe HR 1,92). GD ja ägeda neeruhaiguse kujunemise vahel olulist seost ei ilmnenud (HR 1,08). Insuliiniga ravitud GD korral oli KNH risk veelgi suurem (HR 2,35). Sealjuures ei sõltunud KNH risk sellest, kas sünnituse järel oli GD-ga patsiendil püsima jäänud arteriaalne hüpertensioon või diabeet või olid need häired taandunud.

Uuringust järeldub, et GD on iseseisev, sõltumatu KNH riskitegur. GD-d põdenud naisi tuleks neeruhaiguste tekke suhtes regulaarselt jälgida.

Refereeritud

Christensen MJ, Bistrup C, Rubin KH, et al. Kidney disease in women with previous gestational diabetes mellitus: a national register-based study. Diabetes Care 2024;47:401–8.