Uudised – november 2019

Raseduse ajal huuletubakat tarbiv naine ohustab oma areneva lapse tervist

Uuringutega on tõestatud, et tulevase ema suitsetamine raseduse ajal kahjustab lapse arengut, sagedamini tuleb ette raseduse katkemist, surnultsündi, loote alakaalulisust ja vastsündinu äkksurma. Suitsetava raseda arenev laps puutub kokku paljude tubaka põlemisel vabanevate toksiliste ühenditega, sealhulgas nikotiiniga.

Raseduse ajal suitsetamine ei ole üldiselt väga levinud, kuid mõnes riigis on selle levimus küllaltki suur, näiteks Iirimaal suitsetab 38% rasedatest. Rootsis on mõnes ringkonnnas levinud vana traditsioon kasutada huuletubakat, enamasti küll meeste, aga ka naiste hulgas ning raseduse ja rinnaga toitmise ajal. Tavalises huuletubakapallis sisaldub 48 mg nikotiini ja ka 1 palli tarbimisel päevas saab tarbija märkimisväärse koguse nikotiini.

Rootsis tehtud uuringus võrreldi 21 raseduse ajal huuletubakat tarbinud naise lapse vererõhuväärtusi 5.−6. eluaastal 19 kontrollgrupi lapsega, kelle ema tubakat ei tarbinud. Ilmnes, et tubakat tarbinud ema lastel oli süstoolne vererõhk keskmiselt 4,2 mm Hg kõrgem võrreldes kontrollgrupi lastega (sugu, vanust, pikkust arvestades oli süstoolse rõhu protsentiil vastavalt 60,7 ja 46,1) samuti oli raseduse ajal huuletubakat tarbinute lastel häiritud südame löögisageduse variaabelsus (madala ja kõrge südamesageduse suhe oli huuletubakat tarbinud emade lastel 0,69, kontrollgrupi lastel 0,49).

Kirjeldatud uuringus oli võimalik jälgida ema nikotiinitarbimise mõju lapse tervisele pärast sündi. On andmeid sellest, et lapseeas kõrgenenud vererõhuga isikutel on täiskasvanuna suurem arteriaalse hüpertensiooni kujunemise risk. Artikli autorid oletavad, et nikotiin, mõjutades loote organismi programmeerumist, suurendab looteeas nikotiinile eksponeeritusel ka arteriaalse hüpertensiooni kujunemise riski. Selle täpsemad patogeneetilised mehhanismid selguvad hilisemates uuringutes.

Uuringust tulenevate praktiliste järeldustena soovitavad autorid naistel raseduse ja rinnaga toitmise ajal täielikult loobuda nikotiini tarbimisest mistahes viisil. Ka e-sigarettide tarbimine raseduse ajal, sealhulgas suitsetamisest loobumise eesmärgil, ohustab lapse tervist.

 

Refereeritud

Nordenstam F, Norman M, Wickström R. Blood pressure and heart rate variability in preschool children exposed to smokeless tobacco in fetal life. J Am Heart Assoc 2019;8:e012629.