Uudised – veebruar 2023

Raseduse ajal infektsioone põdenud naiste järglastel on lapseeas suur leukeemiasse haigestumise risk

Leukeemia on üks sagedasim lapseeas esinev pahaloomuline kasvaja. Võimalik, et juba intrauteriinses perioodis kujunevad lootel leukeemiaga seonduvad kromosoomimuutused. Selle põhjuseks võivad olla ema infektsioonid või muud ema immuunsust mõjutavad tegurid raseduse ajal.

Rahvusvaheline töögrupp analüüsis 7 erineva Taani terviseandmete registri andmeil aastatel 1978–2015 Taanis sündinud 2 222 797 lapse (51,3% olid poisid) haigestumist leukeemiasse enne 15. eluaastat ja selle seost ema infektsioonide põdemisega raseduse ajal. Analüüsist arvati välja mitmikrasedusest sündinud ja Downi tõbe põdevad lapsed.

Kokku umbes 27 miljoni isik-aasta vältel haigestus ägedasse leukeemiasse 1307 last (1050 ägedasse lümfoblastilisse leukeemiasse, 105 ägedasse müeloblastilisse leukeemiasse, 92 muusse ägeda leukeemia vormi). Raseduse ajal mõnd infektsiooni põdenud naiste järglastel oli leukeemia risk 35% võrra suurem kui lastel, kelle ema raseduse ajal infektsioone ei põdenud. Sealjuures suurendasid raseduse ajal põetud genitaaltrakti ja urotrakti infektsioonid järglaste leukeemiariski vastavalt 142% ja 65%. Järglaste ajukasvaja, lümfoomi või teiste lapseeas esinevate pahaloomuliste kasvajate riski ja ema raseduse ajal põetud infektsioonide vahelist seost uuringus ei ilmnenud.

Refereeritud

He JR, Yu Y, Fang F, et al. Evaluation of maternal infection during pregnancy and childhood leukemia among offspring in Denmark. JAMA Netw Open 2023;6:e230133.