Uudised – november 2021

Raseduse iseeneslik katkemine enne 20. rasedusnädalat suurendab naise riski haigestuda südame-veresoonkonnahaigusesse

Raseduse iseeneslik katkemine enne 20. rasedusnädalat on sage rasedustüsistus, mida esineb erinevate andmete alusel 14–24%-l rasedatest. USAs korraldatud prospektiivse naissoost meditsiiniõdede terviseuuringu käigus analüüsiti raseduse iseenesliku katkemise ja kardiovaskulaarse haigestumise seoseid.

Analüüsiti 94 465 fertiilses eas vähemalt ühel korral rasestunud naise terviseandmeid. Naisi jälgiti keskmiselt 23 aasta vältel. Kõigist vaatlusalustest 25,6%-l esines vähemalt ühel korral raseduse iseeneslik katkemine. Naiste seas, kel polnud ühtegi raseduse katkemist, oli vaatlusperioodi vältel koronaarhaiguse või isheemiline insuldi kujunemise risk 1,16; ning naistel, kel oli esinenud vähemalt üks raseduse katkemine, oli vastav risk 1,23. Sealjuures oli koronaarhaiguse või insuldi risk suurem neil naistel, kel rasedus oli iseeneslikult katkenud enne 30. eluaastat. Neil naistel, kel oli rasedus katkenud enne 20. rasedusnädalat enam kui kahel korral, oli kardiovaskulaarsete atakkide risk 30% võrra suurem kui neil, kel polnud seda kordagi juhtunud. Analüüsil ilmnes, et levinud kardiovaskulaarsed riskitegurid arteriaalne hüpertensioon, hüperkolesteroleemia ning 2. tüübi diabeet olid vaid 1,8%-l juhtudest seostatavad kardiovaskulaarsete atakkide kujunemisega naistel, kel oli olnud raseduse iseeneslik katkemine.

Uuringust ilmneb, et raseduse iseeneslik katkemine naistel on iseseisev kardiovaskulaarsete atakkide riskitegur sõltumata elu jooksul arenevatest metaboolsetest häiretest. Edasised uuringud peavad selgitama raseduse iseenesliku katkemise ja kardiovaskulaarsete häirete patogeneetilisi seoseid.

Refereeritud

Wang YX, Mínguez-Alarcón L, Gaskins AJ, et al. Pregnancy loss and risk of cardiovascular disease: the Nurses’ Health Study II. Eur Heart J 2021, doi: 10.1093/eurheartj/ehab737.