Uudised – märts 2019

Raseduse katkemise seos raseda vanuse ja muude teguritega registripõhise uuringu andmeil

Riikliku sünniregistri, haigestumise ja abordiregistri andmeil registreeriti aastatel 2009–2014 Norras 421 204 rasedust. Nende andmete analüüsil ilmnes raseduse spontaanse katkemise riski ja raseda vanuse vahel J-kujuline seos: kõige väiksem raseduse katkemise risk oli vanusegrupis 25–29 a – rasedus katkes 9,8%-l, väikseim risk oli 27 a vanustel rasedatel (katkes 9,5%-l). Edaspidi kasvas raseda vanuse suurenedes raseduse katkemise risk lineaarselt, maksimaalsena ilmnes see vanusegrupis üle 45 a – rasedus katkes 53,6%-l. Vanusegrupis alla 25 a oli samuti suurem raseduse katkemise risk, alla 20 aasta vanustel registreeriti raseduse katkemine 15,8%-l.

Raseduse katkemise risk oli suurem neil, kel oli ka varem esinenud raseduse katkemisi. Rasedatel, kel varasemalt oli esinenud ühe raseduse katkemine, katkes 19,8%-l ka järgmine rasedus, kuid neil, kel varem oli katkenud 3 või enam rasedust, katkesid ka järgmised rasedused 41,9%-l.

Mõõdukas raseduse katkemise risk ilmnes ka naistel, kes varem olid sünnitanud surnud lapse, kel rasedus oli lõpetatud keisrilõikega, oli olnud enneaegne sünnitus või rasedusdiabeet (riskisuhe 1,2–1,3).

Vähene raseduse katkemise risk oli ka rasedatel, kes ise olid sündinud enneaegsena.

 

Refereeritud

Magnus MC, Willcox AJ, Marken N-H, Weinberg CR, Haberg SE. Role of maternal age and pregnancy history in risk of miscarriage: a prospective register based study. BMJ 2019;364:I869.