Uudised – september 2023

Rasestumisvastaste hormoonpreparaatide ja mittesteroidsete põletikuvastaste ainete samaaegsel kasutamisel suureneb venoosse trombemboolia risk

Taanis riiklike andmebaaside alusel korraldatud kohortuuringus uuriti venoosse trombemboolia (VTE) kujunemise riski rasestumisvastaste hormoonpreparaatide (RVH) ja mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (NSAID) samaaegsel kasutamisel. Varasemate uuringute andmeil on RVH kasutajatel suurem VTE risk, vähe on andmeid RVH ja NSAIDi koostoime mõjust VTE kujunemisele. Kasutusel olevad RVH erinevad kombinatsioonid jaotatakse 3 rühma sõltuvalt mõjust VTE riskile: a) suur risk (kombinatsioon: östrogeen 50 μg ja 3. või 4. põlvkonna progestiin); b) mõõdukas risk (teised kombineeritud suukaudsed pillid); c) vähene risk (ainult progestiini sisaldavad pillid ja hormonaalsed intrauteriinsed vahendid).

Analüüsiti kahe miljoni 15–47aastase naise andmeid aastatest 1996–2017. NSAIDi ja RVHd oli samaaegselt enam kui 7 päeva jooksul kasutanud 529 704 naist, VTE oli diagnoositud 8710 naisel. Ilmnes, et võrreldes naistega, kes ei kasutanud ei NSAIDi ega RVHd, esines ainult NSAIDi kasutanutel naistel lisaks 4 VTE juhtu 100 000 naise kohta nädalas. Samas suurenes tavapopulatsiooniga võrreldes VTE juhtude arv NSAIDi ja RVHd samaaegselt kasutanutel ja see sõltus kasutatud RVH riskiastmest VTE kujunemisele. Suure riskiga RVHd kasutanutel lisandus 100 000 naise kohta nädalas 23 VTE juhtu, mõõduka riskiga RVH puhul 11 juhtu, aga vähese riskiga RVHd kasutanutel lisandus vaid 3 VTE juhtu.

Esinduslikust uuringust selgus, et NSAIDi ja RVH samaaegsel kasutamisel suureneb VTE risk, kuid see on minimaalne vähese riskiga RVH kombinatsioonide kasutamise korral.

Refereeritud

Meaidi A, Mascolo A, Sessa M, et al. Venous thromboembolism with use of hormonal contraception and non-steroidal anti-inflammatory drugs: nationwide cohort study.  BMJ 2023;382:e74450.