Uudised – detsember 2021

Raskekujulise infektsiooni põdemise järel suureneb dementsuse arenemise risk

Mitme Soome teadusasutuse teadlaste koostöös analüüsiti raskekujulise, hospitaliseerimist vajanud patsientide viirus- või bakteriaalse infektsiooni põdemise mõju nende hilisemale kognitiivsele võimekusele.

Vaatluse all oli kokku 260 460 vaimselt tervet üle 18aastast isikut, keda jälgiti keskmiselt 15 aasta vältel. Haiglate andmebaasidest koguti andmeid nende hospitaliseerimise kohta viirus- või bakteriaalse infektsiooni raviks ning andmeid haigestumise kohta dementsuse eri vormidesse infektsioon põdemise järel.

Jälgimisperioodi jooksul viibis raskekujulise infektsioon tõttu vähemalt ühel korral haiglaravil 77 108 vaatlusalust ning hilisemal perioodil diagnoositi dementsus 2768-l varem infektsiooni tõttu haiglaravil viibinud vaatlusalusel. Infektsiooni tõttu haiglaravil olnud isikutel oli seega hilisemas elus mingi dementsuse vormi kujunemise risk 1,5 korda suurem kui neil, kes infektsiooni tõttu haiglaravi ei olnud vajanud.

Dementsuse risk oli suurem neil, kes olid mingi infektsiooni raviks korduvalt hospitaliseeritud. Suurem dementsuse risk oli isikutel, kes olid viibinud haiglaravil närvisüsteemi infektsiooni tõttu (riskisuhe 3,06), kuid ka närvisüsteemi otseselt mittehaarava infektsiooni tõttu haiglaravil olnud vaatlusalustel püsis dementsuse risk suur (riskisuhe 1,47). Dementsuse risk oli ühesugune nii viirus- kui ka bakteriaalset infektsiooni põdenutel ja dementsuse riski seost mingi konkreetse tekitajaga ei ilmnenud. Raskekujulise infektsiooni põdemise järel ilmnes suurem risk vaskulaarse dementsuse kui Alzheimeri tüüpi dementsuse kujunemiseks.

Saadud andmed kinnitavad, et raskelt kulgeva infektsiooni põdemise järel püsib dementsuse suurenenud risk pikka aega, sõltumata infektsiooni tekitajast või eri elundisüsteemide haaratusest infektsioonist, ja see on ilmselt seotud organismi üldise põletikulise reaktsiooniga haigustekitajale.

Refereeritud

Sipilä PN, Heikkilä N, Lindbohm JV, et al. Hospital-treated infectious diseases and the risk of dementia: a large, multicohort, observational study with a replication cohort. Lancet Infect Dis 2021;21:1557–67.