Uudised – mai 2020

Rasvumine on olulisem 2. tüüpi diabeedi riskitegur kui geneetiline eelsoodumus

Taani uurijad jälgisid 15 aasta vältel 10 000 isikut (keskmine vanus 56 a, 49,6% olid naised) selgitamaks rasvumise/ülekaalulisuse, ebatervisliku eluviisi ja geneetilise eelsoodumuse osa 2. tüüpi diabeedi (T2D) kujunemisel. Vaatlusalutest 21,8% olid rasvunud, 43% ülekaalulised, 35,2% olid normaalse kehakaaluga. Tervislikuks loeti nende isikute eluviisi, kes ei suitsetanud, tarvitasid vähe alkoholi, olid füüsiliselt aktiivsed ja toitusid tervislikult. Peaaegu pooled (40%) vaatlusalustest elasid tervislikult. T2D geneetilise riski (GRS) alusel jaotati vaatlusalused 5 gruppi sõltuvalt 195 diabeediga seonduva geenivariandi esinemisest.

Võrreldes normaalse kahakaaluga isikutega oli rasvunutel 6 korda suurem ja ülekaalulistel 2,4 korda suurem T2D-sse haigestumise risk. Suurima GRS astmega isikutel oli 2 korda suurem T2D risk võrreldes madalaima GRS astmega isikutega. Ebatervislikku eluviisi harrastavatel isikutel oli võrreldes tervislikult elavate isikutega 18% võrra suurem T2D risk. Isikutel, kel olid kõik 3 eelkirjeldatud riskitegurit, oli T2D risk 14,5 korda suurem kui neil, kes olid normaalkaalus, elasid tervislikult ja kel oli madal GRS skoor. Ka isikutel, kes olid rasvunud, kuid elasid tervislikult ja kel oli madal GRS skoor, oli T2D risk 8,4 korda suurem kui normaalkaalus tervislikult elavatel ja madala GRS skooriga isikutel.

Autorid järeldavad, et rasvumine on teiste riskitegurite kõrval dominantne T2D riskitegur.

Refereeritud

Schnurr TM, Jakupović H, Carrasquilla GD et al. Obesity, unfavourable lifestyle and genetic risk of type 2 diabetes: a case-cohort study. Diabetologia 2020. Doi: https://doi.org/10.1007/s00125-020-05140-5