Uudised – juuni 2015

Rasvunud inimeste arv kasvab. Ülevaade suundumustest Ühendkuningriigis

WHO andmeil on võrreldes 1980 aastaga rasvunud inimeste arv maailmas kahekordistunud – praegu elab maailmas 0,6 miljardit rasvunud ja 1,3 miljardit ülekaalulist inimest. Rasvunuks loetakse isikut, kelle BMI on üle 30 kg/m2 ja ülekaaluliseks kehamassiindeksiga 25–30 kg/m2. Kasvab ka ülekaaluliste ja rasvunud laste arv.

Suurbritannia uurijad analüüsisid KMI muutusi viies Suurbritannia valgete elanike sünnikohordis alates aastast 1946 kuni aastani 2001. Analüüsis ilmnes, et hilisemates sünnikohortides oli enam ülekaalulisi lapsi. Võrreldes aastal 1980 sündinud lastega oli aastal 2001 ja hiljem sündinud laste seas kümnendaks eluaastaks kaks kuni kolm korda enam rasvunuid. Samasugune suundumus on nii poiste kui tüdrukute seas. Rasvunud lapsed on hiljem rasvunud täiskasvanud. Neid ähvardavad mitmed kroonilised tervisehäired – koronaarhaigus, 2. tüübi diabeet, metaboolne sündroom ja muud hädad.

Eesti kohta sellised andmed puuduvad, kuid ei ole alust arvata, et meil oleks olukord põhimõtteliselt teistsugune.

 

Refereeritud

Johnson W, Li L, Hardy R. How has the age – related process of overweight or obesirydevelopment changed over time. Co-ordinated analysises of individuaal parcipitatnt data from five United Kingdom birth cohorts. PLOS Med 2015;12:e1001828.