Uudised – detsember 2023

Rasvunud ja ülekaalulistel noortel meestel on vanemas eas suur vähirisk

Rootsis Göteborgi ülikoolis korraldatud uuringus selgus, et 18aastastel rasvunud ja ülekaalulistel meestel on hilisemas eas suurem risk haigestuda vähki.

Prospektiivses uuringus jälgiti 31 aasta vältel 1 489 115 meest, kes olid vanuses 18 aastat ja kes läbisid aastatel 1986–2005 tervisekontrolli, haigestumise suhtes 18 vähipaikmesse. Analüüsiti hilisemas elueas vähki haigestumise seost kehakaaluga uuringusse arvamise hetkel. Kehamassiindeksi (KMI) alusel loeti ülekaalulisuse näitajaks KMI-d 25–29,9 kg/m2 ja rasvumise näitajaks KMI-d 30 ja enam kg/m2. Kogu vaatlusrühmas diagnoositi vähk 78 212 mehel.

Risk haigestuda maliigsesse melanoomi, leukeemiasse, müelomatoosi, Hodgkini lümfoomi, mitte-Hodgkini lümfoomi, kopsuvähki, pea-kaelapiirkonna vähki, kesknärvisüsteemi pahaloomulisse kasvajasse, söögitoru-, mao-, pankrease, maksa-, sapipõie-, jämesoole-, pärasoole-, neeru- või põievähki oli uuringu alusel lineaarselt sõltuv KMI väärtusest. KMI oli lineaarselt seotud kõigi 18 hinnatud paikme vähktõve tekke riskiga, mõnel puhul ka väärtustel, mida peetakse tavaliselt normaalseks (20–25 kg/m2). Suurema KMIga noormeestel oli eesnäärmevähi risk väiksem. Ülekaaluliste või rasvunud meeste 5 aasta suremus vähki oli 2–3 korda suurem kui normaalkaalulistel sookaaslastel.

Autorite hinnangul on 15–25% kõigist vähkidest Rootsi meestel seotud ülekaalulisusega või rasvumisega ja see suundumus tulevikus suureneb. Ülekaalulisuse ja rasvumise suuremat levimust hilisteismeliste noormeeste hulgas arvestades prognoosivad autorid tulevikus meeste hulgas maovähi juhtude arvu 32%-list ja söögitoruvähi juhtude arvu 37%-list suurenemist.

Refereeritud

Onerup A, Mehlig K, af Geijerstam AA, et al. Associations between BMI in youth and site-specific cancer in men-A cohort study with register linkage. Obesity 2023, doi: 10.1002/oby.23942. Online ahead of print.