Uudised – jaanuar 2017

Rauavaegusaneemia on kuulmislanguse kujunemise riskitegur täiskasvanutel

Rauavaegusaneemia (RA) on sage tervisehäire, selle diagnoosimise kriteeriumid on vere hemoglobiinitaseme ja ferritiinisisalduse väärtus alla soole ja vanusele kohandatud referentsväärtuse. RA on paljusid tervisehäireid soodustav tegur.

USA Pennsylvania ülikooli teadlased uurisid elektrooniliste haiguslugude andmeil RA seost kuulmislangusega 305 339 patsiendil vanuses 21–90 eluaastat. Kogu uurimisgrupis diagnoositi kuulmislangus (neurosensoorne või keskkõrva kahjustusest põhjustatud või kombineeritud) 1,6%-l uurimisalustest. RA esinemissagedus oli 0,7%. RA diagnoositi 1,1%-l neurosensoorse kuulmislangusega (riskisuhe 1,82) ja 3,4%-l kombineeritud kuulmislangusega patsiendil (riskisuhe 2,41).

Patogeneetilised mehhanismid, mille kaudu RA võib soodustada kuulmislangust, ei ole täpselt selged. Üheks võimalikuks teguriks peavad autorid kohlea isheemiat. Kohlea on verevarustuse häirete korral kergesti kahjustatav, kuna seda varustab verega ainult a labyrinthica. Aneemia korral on vere hapnikuvarustuse võime oluliselt vähenenud.

RA on enamasti raviga hästi korrigeeritav ja uuringul leitud seos RA ja kuulmislanguse vahel võimaldab varakult alustada raviga kuulmislanguse kui inimese elukvaliteeti oluliselt halvendava tüsistuse ärahoidmiseks.

 

Refereeritud

Schieffer KM, Chuang CH, Connor J, et al. Association of iron deficiency anemia with hearing loss in US adults. JAMA Otolaryngol head Neck Surg 2016. doi:10.1001/jamaoto.2016.3631