Uudised – oktoober 2019

Ravi antibiootikumidega ei ole efektiivne kroonilise diskogeense nimmevalu korral

Kroonilise diskogeense nimmevaluga haigetel ilmnevad MRT-uuringul sageli Modici tüüpi muutused nimmelülide lõpp-plaatidel. Muutuste genees on ebaselge. Eristatakse peamiselt kaht tüüpi muutusi: Modic 1 korral on lülide lõpp-plaatide signaal iseloomulik vaskulariseeritud fibrooskoele, Modic 2 korral – rasvdegeneratsioonile. Esitatud hüpoteesi kohaselt võivad Modici muutused olla põhjustatud põletikulistest muutustest diskis, mille tekitajaks on gramnegatiivne aeroresistentne anaeroobne mikroob Cutibacterium acnes. C acnes võib hematogeensel teel sattuda nahalt diskikoesse, kuna prolabeerunud disk on vaskulariseeritud. Loomkatsetes on näidatud, et C acnes kasvab diskis ja põhjustab Modici tüüpi muutusi. Kliinilises praktikas ei ole prolabeerunud diski bioptaadis C acnes’e leidumine kindlat kinnitust leidnud. On avaldatud ka kliiniline uuring, kus Modici tüüpi muutustega kroonilise nimmevaluga haigetel on antibiootilise ravikuuri järgselt leitud vaevuste mõningane taandumine.

Oslo ülikoolis tehtud randomiseeritud topeltpimedas uuringus püüti välja selgitada antibiootilise ravi tulemuslikkust kroonilise nimmevalu ja MRT-uuringul kinnitunud nimmediski prolapsiga haigetel, kel oli prolapsiga lülivahemikes leitud Modic 1 või Modic 2 muutused. Kokku randomiseeriti 180 haiget. Pooltele haigetest ordineeriti amoksitsilliin 3 korda päevas 3 kuu vältel, teistele manustati sama režiimiga platseebot. Ravi tulemusi hinnati aasta möödudes ravi algusest. Haigete vaevusi enne ja pärast ravi hinnati mitmete küsimustike alusel.

Andmete analüüsil ei ilmnenud ravitulemuste erinevusi antibiootikumidega ja platseeboga ravitute gruppide vahel. Edasised uuringud peavad selgitama Modici muutuste geneesi ja nende seost kroonilise nimmevaluga.

Refereeritud

Broten LC, Rolfsen MP, Espeland A et al. Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Mocic changes (the AIM study): double blind randomised placebo controlled multicentre trial. BMJ 2019;367:l5654.