Uudised – aprill 2022

Ravi antikoagulantidega vähendab dementsuse kujunemise riski kodade virvendusarütmiaga haigetel

Kodade virvendusarütmia (KVA) on oluline isheemilise insuldi riskitegur. On rohkelt andmeid, et KVA-ga patsientidel kaasuvad sageli kognitiivsed häired, ka neil, kes pole insulti põdenud. Vähe on andmeid selle kohta, kas antikoagulantravi rakendamisega on võimalik peale insuldiriski vähendamise mõjutada ka dementsuse riski.

Austraalias korraldatud uuringus jälgiti keskmiselt 3,7 aasta jooksul 18 813 esmaselt diagnoositud KVA-ga patsienti keskmises vanuses 71,9 aastat, neist 47,1% olid naised. Suukaudne ravi antikoagulantidega ordineeriti 11 429 patsiendile.

Jälgimisperioodi jooksul diagnoositi dementsus 425 vaatlusalusel. Võrreldes patsientidega, kellele ei ordineeritud antikoagulante, oli suukaudsete antikoagulantidega ravitud patsientidel oluliselt väiksem dementsuse kujunemise risk. Suukaudsete antikoagulantide klasse võrreldes ilmnes, et otsesed suukaudsed antikoagulandid (neist sagedamini kasutatavad dabigatraan, rivaroksabaan, apiksabaan) vähendavad dementsust võrreldes varfariiniga 50% võrra. Antikoagulantravi mitte saanud patsientidel ja varfariiniga ravitud patsientidel oli ühesugune dementsuse risk.

Uuringu tulemustest lähtudes soovitavad autorid ordineerida KVA-ga patsientidele varfariini asemel otseseid suukaudseid antikoagulante, et vähendada lisaks insuldiriskile ka dementsuse kujunemise riski.

 

Refereeritud

Bezabhe WM, Bereznitcki LR, Radford J et al. Oral Anticoagulant Treatment and the Risk of Dementia in Patients With Atrial Fibrillation: A Population‐Based Cohort Study. J Am Heart Assoc 2022;11:e023098.