Uudised – jaanuar 2021

Ravi kolhitsiiniga tuleks alustada esimese 3 päeva jooksul pärast müokardi infarkti diagnoosi kinnitumist

Kardiomüotsüütide nekroos südameinfarkti koldes vallandab interleukiin-1 retseptorite vahendusel põletikulise reaktsiooni. See mõjutab müokardi remodelleerumist ning ateroskleroosi arengut, mille tulemusel võivad kujuneda mitmed infarktijärgsed kardiovaskulaarsed tüsistused. Rahvusvahelise uurimisprogrammi COLCOT raames ilmnes, et põletikuvastane ravi tuntud podagraravimi kolhitsiiniga südameinfarkti kujunemise järgselt vähendas hilisemate kardiovaskulaarsete tüsistuste esinemist 23% võrra. Senini ei ole ühtset seisukohta kolhitsiinravi ajastamise küsimuses.

COLCOT-programmi uuringus alustati 1193 patsiendil ravi kolhitsiiniga 0,5 mg päevas esimese 3 päeva jooksul, 720 patsiendil 4–7 päeva jooksul ning 2478 patsiendil alates 8. päevast pärast müokardi infarkti diagnoosi kinnitumist. Patsiente jälgiti 2 aasta vältel raskete kardiovaskulaarsete tüsistuste (kardiovaskulaarne surm, elustamine kardiaalse äkksurma korral, insult, südameinfarkt, müokardi revaskulariseerimise vajadus stenokardia korral) esinemise suhtes.

Patsientide grupis, kel kolhitsiinravi alustati esimese 3 päeva jooksul, esines 48% võrra vähem tõsiseid kardiovaskulaarseid tüsistusi võrreldes patsientidega, kel kolhitsiinravi alustati alates 4. päevast pärast müokardi infarkti teket.

Refereeritud

Bouabdallaoui N, Tardif J-C, Waters DD et al. Time-to-treatment initiation of colchicine and cardiovascular outcomes after myocardial infarction in the Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial (COLCOT). Eur Heart J 2020;41:4092–4099.