Uudised – november 2015

Ravi makroliitidega ja kardiovaskulaarsete tüsistuste risk

Makroliite kasutatakse laialdaselt mitmesuguste bakteriaalsete infektsioonide ravis. Üldiselt on neil vähe kõrvaltoimeid. Siiski on publitseeritud andmeid nende pro-arütmilisest toimest. Senini puuduvad ulatuslikel kohortuuringutel põhinevad andmed millisel määral suurendab ravi makroliitidega kardiovaskulaarsete tüsistuste riski.

Hiina uurijad avaldasid rahvusvahelistes andmebaasides avaldatud andmete analüüsi makroliitraviga kaasuvate kardiovakulaarsete tüsistuste–kardiaalne äkksurm (SCD) ja-või ventrikulaatne tahhüarutmia(VTA) esinemissagedusest. Analüüsitud publikatsioonides oli kirjeldatud kokku 21 miljoni patsiendi andmeid.

Ilmnes, et ravi makroliitidega suurendab SCD esinemissagedust 3,3 ja VTA esinemissagedust 2,4 korda võrreldes patsientidega keda makroliitidega ei ravitud. Võrreldes erinevaid makroliitide preparaate ilmneb, et erütromütsiin ja klaritromütsiin suurendasid kirjeldatud tüsistuste esinemissagedust 3,4-3,6 korda ja asitromütsiin 2,1 korda. Üldsuremuse esinemissagedust makroliitravi ei mõjutanud. Makroliitravi absoluutne risk analüüsitud haigusjuhtude põhjal ei ole suur: ravi makroliitidega põhjustab 118 täiendava ventrikulaarse tahhüarutmia ning 38 täiendava kardiaalse äkksurma juhu ühe miljoni elaniku kohta. Ilmselt on tüsistused tingitud makroliitide vahetust toksilisest toimest ega ilmne pärast ravi lõpetamist.

 

Refereeritud

Cheng YJ, Nie XY, Chen XM, et al. The role of macrolide antibiotics in increasing cardiovascular risk. J Am Coll Cardiol 2015;66:2173–84.