Uudised – veebruar 2024

Ravimiresistentse hüpertensiooni ravivõimalused

Ravimiresistentne hüpertensioon – vererõhu väärtused üle 140/90 mm Hg vaatamata ravile kolme erineva klassi antihüpertensiivse ravimiga maksimaalses talutavas annuses – suurendab oluliselt kardiovaskulaarsete tüsistuste, neerukahjustuse kujunemise ning surma riski. Saksamaa Hannoveri ülikoolis läbi viidud rahvusvahelistes andmebaasides refereeritud uuringute metaanalalüüsil hinnati erinevate ravimite ja protseduuride mõjusust ravimiresistentse hüpertensiooni ravis.

Analüüsiti 24 uuringu kokku 3450 patsiendi andmeid. Hinnati 12 ravimi ja protseduuri (spironolaktoon, doksasosiin, beetablokaator, klonidiin, darusentaan, guanfaktsiin, erinevat tüüpi neeru sümpatektoomia, eluviisi korrigeerimine, positiivse rõhuga kopsude ventilatsioon ja unearteri siinuse stimulatsioon) mõju arteriaalsele rõhule.

Vaadeldud ravimitest osutus mõjusaimaks mineralokortikoidi retseptorite antagonist, kaaliumi säästev diureetikum spironolaktoon, mispuhul ilmnes süstoolse rõhu langus arstikabinetis mõõtes keskmiselt 13,3 mm Hg ja 24 tunni vältel registreerides keskmiselt 8,46 mm Hg võrra. Mittemedikamentoossetest ravivõtetest osutusid vereõhu langetamisel mõjusamateks eluviisi korrigeerimine (vererõhu langus keskmiselt 7,26 mm Hg), unearteri siinuse stimulatsioon (langetas 7,0 mm Hg võrra) ning erinevat tüüpi neeru denervatsioon (langus 5,6–3,8 mm Hg).

Ravi spironolaktooniga ja eluviisi korrigeerimine osutusid uuringu andmeil ravimiresistentse hüpertensiooni ravis kõige efektiivsemateks sekkumisteks.

Refereeritud

Tian Z, Barbosa CV, Lang H, Bauersachs J, Melk A, Schmidt BMW. Efficacyof pharmacological and interventional treatment for resistent hypertension:a network meta-ananalysis. Cardiovasc Res 2023:cvad165. Doi: 10.1093/cvr/cvad165. Online ahead of print.