Uudised – märts 2018

Ravitud klamüüdiainfektsioon ei suurenda enneaegse sünnituse riski

Chlamydia trachomatis’e infektsioon on üks sagedasemaid seksuaalsel teel edasikantavaid infektsioone. Hinnanguliselt registreeritakse maailmas 131 miljonit uut genitaalse klamüüdia juhtu aastas. Kirjanduses on vastukäivad andmed selle kohta, kuidas klamüüdiainfektsioon mõjutab raseduse kulgu ning enneaegse sünnituse, surnult sünni ja väikese sünnikaalu riski.

Austraalia uurijad analüüsisid aastatel 2001–2012 haiguslugude andmeil 101 558 sünnitanud naise raseduse lõpet. Neist 3,9%-l esines spontaanne enneaegne sünnitus, 9,6%-l sündis väikese sünnikaaluga laps, 0,7%-l sündis surnud loode. Raseduse ajal diagnoositi 21%-l naistest klamüüdiainfektsioon ja nad said vastavat ravi, 19%-l naistest oli ravitud klamüüdiainfektsioon enne rasestumist. Andmete analüüsil ei leitud ühelgi juhul seost klamüüdiainfektsiooni ja enneaegse sünnituse, lapse väikese sünnikaalu ega surnult sünni vahel.

Kirjeldatud uuringu tulemuste alusel ei suurenda ravitud klamüüdiainfektsioon, sõltumata selle avastamisest kas enne rasestumist või raseduse ajal, enneaegse sünnituse riski ega teisi raseduse või loote arenguga seotud riske. Edasised uuringud peavad selgitama, milline võib olla ravimata klamüüdiainfektsiooni mõju rasedusele ja loote arengule.

 

Refereeritud

Reekie J, Roberts C, Preen D, et al. Chlamydia trachomatis and the risk of spontaneous preterm birth, babies who are born small for gestational age, and stillbirth: a population-based cohort study. Lancet Infect Dis 2018, doi: 10.1016/S1473-3099(18)30045-8.