Uudised – detsember 2021

Regulaarne aspiriini kasutamine võib teatud juhtudel olla südamepuudulikkuse riskitegur

Väikestes doosides kasutatakse aspiriini laialdaselt kardiovaskulaarsete haiguste sekundaarseks preventsiooniks. Euroopa kardioloogiaühing avaldas 21. novembril 2021 pressiteate, kus osutas värskelt avaldatud rahvusvahelisele uuringule, milles leiti, et aspiriini regulaarne kasutamine suurendab 26% võrra südamepuudulikkuse kujunemise riski suurenenud kardiovaskulaarse riskiga patsientidel (1).

Mitme Lõuna-Euroopa ja USA ülikooli uurimisprogrammi HOMAGE raames korraldatud uuringus analüüsiti aspiriini regulaarse kasutamise seost südamepuudulikkuse kujunemisega isikutel, kel on vähemalt üks kardiovaskulaarne riskitegur (2). Vaatluse all oli 30 827 patsienti keskmise vanusega 67 aastat, 37% olid naised. Uuirtavatest 7698 patsienti kasutas regulaarselt aspiriini väikeses doosis. Kardiovaskulaarse riski teguritena hinnati suitsetamist, rasvumist, arteriaalset hüpertensiooni, vere glükoosi ning kolesterooli suuri väärtusi ja kardiovaskulaarset haigust (koronaarhaigus, aju isheemiline kahjustus) anamneesis. Jälgimisperiood kestis keskmiselt 5,3 aastat, mille vältel 1330 patsiendil kujunes südamepuudulikkus, mille tõttu oli vaja isik hospitaliseerida.

Andmete analüüsil, jättes kõrvale teised teadaolevad südamepuudulikkuse riskitegurid, osutus aspiriini kasutamine iseseisvaks riskiteguriks, mis suurendas vaadeldud haigetel südamepuudulikkuse riski 26% võrra. Andmete täiendaval analüüsil, kui jäeti välja patsiendid, kel oli anamneesis kardiovaskulaarne haigus, ilmnes, et aspiriini kasutamine suurendas südamepuudulikkuse riski 27% võrra.

Autorite hinnangul on seni vähe uuritud südamepuudulikkuse kujunemise ja aspiriini kasutamise seost ning sel teemal on vajalikud edasised uuringud. Esitatud uuringu andmeil tuleks suurenenud südamepuudulikkuse riskiga patsientidele aspiriini määrates põhjalikulmalt kaaluda kõiki poolt- ja vastuargumente.

Refereeritud

  1. European Society of Cardiology. Aspirin is linked with increased risk of heart failure. 2021, https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Aspirin-is-linked-with-increased-risk-of-heart-failure.
  2. Mujaj B, Zhang ZY, Yang WY, et al. Aspirin use is associated with increased risk for incident heart failure: a patient-level pooled analysis. ESC Heart Fail 2021, doi: 10.1002/ehf2.13688. Online ahead of print.