Uudised – mai 2019

Regulaarne glükoosamiini tarbimine vähendab kardiovaskulaarset riski

Glükoosamiini kasutatakse laialdaselt osteoartroosi ja liigesevalu korral. USA ja Austraalia andmetel kasutab seda kuni 20% elanikkonnast. Siiski on erinevaid arvamusi preparaadi efektiivsusest artrooside ravis.

Eksperimentaalsetes uuringutes ja vaatlusuuringutes inimestel on näidatud glükoosamiini mõjusust kardiovaskulaarse riski vähendamisel. Loomkatsetes on näidatud C-reaktiivse valgu hulga vähenemist glükoosamiini toimel, samuti langetab glükoosamiin glükolüüsi intensiivsust, toimides seega kui süsivesikuvaene dieet. Kirjeldatud mehhanismid vähendavad kardiovaskulaarset riski.

Ühendkuningriigis tehti prospektiivne kliiniline uuring, kus osales 466 039 regulaarselt glükoosamiini kasutavat isikut, kel uuringusse arvamisel ei olnud esinenud kardiovaskulaarseid häireid. Püüti selgitada glükoosamiini tarvitamise mõju kardiovaskulaarsele riskile. Jälgimisperiood oli keskmiselt 7 aastat. Andmete analüüsil, kui jäeti arvestamata vaatlusaluste vanus, sugu, kehamassiindeks, eluviisi iseärasused ja toitumisharjumused, ilmnes, et glükoosamiini regulaarsetel kasutajatel on 15% võrra väiksem üldine kardiovaskulaarne risk. Sealjuures oli neil 22% võrra väiksem kardiovaskulaarse surma, 17% võrra väiksem koronaarhaiguse ja 9% võrra väiksem insuldirisk. Glükoosamiini regulaarne kasutamine vähendas koguni 37% võrra kardiovaskulaarset riski suitsetajatel, mõjutamata sealjuures suitsetamisest tingitud kopsukahjustuse riski.

Kokkuvõttes kinnitas uuring regulaarse glükoosamiini tarvitamise soodsat mõju kardiovaskulaarste häirete ennetusel. Siiski ei ole piisavalt tõenduspõhiseid andmeid, et soovitada kasutada glükoosamiini kardiovaskulaarsete häirete ennetuseks.

 

Refereeritud

Ma H, Li X, Sun P et al. Association of habitual glucosamine use with risk of cardiovascular disease: prospective study in UK Biobank. BMJ 2019;365:I1628.