Uudised – august 2023

Regulaarne glükoosamiini tarvitamine vähendab südamepuudulikkuse riski

Glükoosamiini kasutatakse laialdaselt toidulisandina osteoartroosi korral. Hinnanguliselt kasutab seda 2,6% inimestest maailmas. Ühendkuningriigi biopanga andmete põhjal tehtud uuringus leiti, et regulaarne glükoosamiini (GA) tarbimine vähendab südamepuudulikkuse kujunemise riski sõltumata geneetilisest eelsoodumusest.

Jälgiti 479 650 inimese andmeid, kes regulaarselt kasutasid GAd ja kel uuringusse kaasamisel ei olnud südamepuudulikkuse (SP) ilminguid. Keskmiselt 9 aastat kestnud jälgimisperioodi vältel kujunes SP 5501 osavõtjal – ohusuhe HR 0,87. Seega vähendas GA tarbimine SP riski keskmiselt 13% võrra, kuid oli enam väljendunud meestel ja ebaterve eluviisiga isikutel. GA kasutamine ei mõjutanud SP riski sõltuvalt 12 üksiku nukleotiidi polümorfismi alusel hinnatud geneetilisest eelsoodumusest. Andmete analüüsil Mendeli randomiseerimise meetodil ilmnes, et GA tarvitamine hoiab ära SP kujunemise keskmiselt 8%-l juhtudest. GA kaitsev toime ilmnes erineva geneesiga kujunenud SP korral, koronaarhaiguse või insuldi baasil kujunenud SP esines vaid 22,7%-l juhtudest.

Refereeritud

Zheng J, Hukportie DN, Zhang Y, et al. Association between glucosamine use and the risk of incident heart failure: the UK Biobank Cohort Study and Mendelian Randomization Analysis. Mayo Clin Proc 2023;98:1177–91.