Uudised – märts 2018

Regulaarne hambaravi vähendab ka insulti haigestumise riski

Halb suuhügieen soodustab mitmesuguste hambajuureümbrise (periodondi) põletike teket. Krooniline põletik organismis on aju isheemilise insuldi teket soodustav tegur. Mitme prospektiivse levimusuuringu hilisemal analüüsil on selgunud hambajuureümbrise põletike ja isheemilise insuldi vaheline põhjuslik seos. Uuringute metaanalüüsil on leitud, et periodondi põletikuliste seisunditega isikutel on 1,6 korda suurem risk haigestuda insulti kui kahjustamata suuõõnega isikutel.

USA-s tehtud ateroskleroosiriski hindamise uuringus jälgiti 15 aasta vältel 6736 praktiliselt tervet 54–65aastast isikut, kes käisid regulaarselt hammaste seisundit kontrollimas ja vajadusel ravil. Jälgimisperioodi jooksul haigestus neist 299 inimest isheemilisse insulti, neist isuldi kardioemboolilisse vormi 73; trombemboolisse vormi 140 ja lakunaarsesse infarkti 61 isikut. Ilmnes otsene seos periodontaalse põletiku ja insulti haigestumise vahel. Kui hambajuureümbrise põletikuta isikute seas oli haigestumus insulti 1,29 juhtu 1000 patsient-aasta kohta, siis sõltuvalt põletiku raskusastmest oli hambajuurepõletikuga haigete seas 2,82–5,03 insulti haigestumise juhtu 1000 patsient-aasta kohta. Regulaarselt oma hambaid ravinud isikutel oli insulti haigestumise šansisuhe vaid 0,77. Kõigi esitatud näitajate analüüsil olid teised võimalikud insuldi riskitegurid välistatud.

Uuring kinnitas, et hambajuureümbrise põletik on sõltumatu insuldi riskitegur. Regulaarne hambaravi on insuldi ennetuse oluline osa.

 

Refereeritud

Sen S, Giamberardino LD, Moss K, et al. Periodontal disease, regular dental care use, and incident ischemic stroke. Stroke 2018;49:355–62.