Uudised – august 2015

Regulaarne kanepi suitsetamine halvendab meeste sperma kvaliteeti

Arenenud maades levib kanepi suitsetamine. Hinnanguliselt tarvitab kanepit Taanis 17,7% elanikest, USA-s on vastav number 13,3%. Kanepis leiduva toimeaine –tetrahüdrokannabinooli – retseptorid paiknevad ajus ja ka testises. Rohkelt on uuritud kanepi toimet kesknärvisüsteemile. Vähem on andmeid selle mõjust meeste reproduktsioonivõimele.

Kopenhaageni Ülikoolis uuriti kanepi suitsetamise mõju meeste sperma kvaliteedile. Vaatluse all oli 1221 tarvet vabatahtlikku noormeest keskmises vanuses 19 aastat, kes läbisid tervisekontrolli sõjaväekõlbulikkuse määramiseks ja olid nõus uurimiseks loovutama sperma ning vastama põhjalikule küsimustikele oma tervise ja harjumuste kohta. Sperma kvaliteeti hinnati spermatosoidide kontsentratsiooni, nende mobiilsuse ja morfoloogiliselt normaalsete spermatosoidide protsendi alusel.

Uuritutest oli 45% noormeestest viimase 3 kuu jooksul suitsetanud kanepit, neist 61% harvem kui kord nädalas. Lisaks kanepile tarvitasid 11% uuritutest ka muid mõnuaineid (amfetamiin, ekstasit, kokaiin).

Analüüsil ilmnes, et noormeestel, kes suitsetasid kanepit sagedamini kui korral nädalas, oli võrreldes kanepit mittekasutajatega 30% võrra halvemad spermatosoidide kvaliteedi näitajad, neil, kes kasutasid lisaks ka muid mõjuaineid olid vastavad näitajad 55% võrra halvemad. Testosterooni kontsentratsioon veres oli kanepi suitsetajatel kõrgenenud.

Autorid loevad uuringu tulemusi rahvatervise seisukohast väga olulisteks ja peavad vajalikuks teavitada üldsust kanepi negatiivset mõjust selle tarvitajate reproduktsioonivõimele ning järglaste tervisele.

 

Refereeritud

Gundersend TD, Jorgensen N, Anderson A-M, et al. Association between use of marijuana and male reproductive hormones and semen quality: a study among 1212 healthy young men.

Am J Epidemiol 2015;doi:10.1093/aje/kw135.