Uudised – september 2020

Regulaarne kohvijoomine vähendaks maksahaigustega seotud suremust

Maksatsirroosi tõttu sureb kogu maailmas üle miljoni inimese aastas, see moodustab enam kui 2% kõigist surmadest maailmas. Hepatotsellulaarne vähk on kasvajast tingitud surmadest sageduselt 3. kohal maailmas, aastas sureb seetõttu ligi 745 000 inimest. Rohkelt on kogunenud andmeid selle kohta, et regulaarne kohvijoomine aeglustab maksatsirroosi kulgu ja vähendab maksahaigustega seotud suremust.

Austraalia Monashi ülikooli uurijad koostasid mudeli, mille abil prognoosida, mil määral võiks kohvi tarbimise suurendamine kõigis maailma maades vähendada suremust maksahaigustesse. WHO andmeil suri 2016. aastal maailmas maksahaigustesse 1,24 miljonit inimest (15 surma 100 000 isiku kohta). Arvestades kohvi tarbimise hulka ja täiskasvanud inimeste suremust maksahaigustesse igas riigis eraldi, prognoosisid autorid neid andmeid liites, kui palju maksakahjustusega seotud surmasid võiks maailmas olla vähem, kui kõik inimesed jooksid päevas 2–4 tassi kohvi või enam. Tulemused olid märkimisväärsed: kui kõik maailma üle 15 aasta vanused inimesed jooksid regulaarselt päevas 2–3 tassi kohvi, hoiaks see ära 7,8 surma maksahaigustesse 100 000 isiku kohta aastas; juues 4 või enam tassi kohvi päevas, väheneks maksakahjustusega seotud surmade arv maailmas 12,1 juhu võrra 100 000 isiku kohta aastas.

Autorite hinnangul oleks 2–4 tassi kohvi regulaarne tarbimine päevas lihtne ja suhteliselt ohutu võimalus, et vähendada maksakahjustusega seotud surmasid. Eeldatavasti on selle mõju väiksem neis maades, kus elanike hulgas on kohvijoomine laialt levinud (seahulgas ka Eestis), kuid kohvi tarbimise suurendamine maades, kus see ei ole levinud, võiks eeldada maksahaigustega seotud suremuse olulist vähenemist. Kindlasti on vajalikud edasised uuringud kohvijoomise mõju kohta maksakahjustuse korral. Kirjanduses on vastukäivaid andmed kohvijoomise mõju kohta viirushepatiitide kulule.

Refereeritud

Gow P, Spelman T, Gardner S, Hellard M, Howell J. Estimates of the global reduction in liver disease‐related mortality with increased coffee consumption: an analysis of the Global Burden of Disease Dataset. Aliment Pharmacol Ther 2020, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apt.16020.