Uudised – veebruar 2022

Regulaarne paratsetamooli kasutamine tõstab arteriaalse hüpertensiooniga patsientidel vererõhku

Antihüpertensiivsete ravimitega samaaegselt teiste ravimite kasutamine võib vähendada nende ravimite mõjusust. On andmeid, et mittesteroidsed põletikuvastased ravimid tõstavad hüpertensiooniga haigete vererõhku. Vähe on andmeid paratsetamooli, erinevate valude korral sageli ordineeritud ravimi regulaarse kasutamise mõjust vererõhule hüpertensiooniga patsientidel.

Ühendkuningriigi Edinburghi ülikoolis tehtud juhuslikustatud uuringus selgitati regulaarse paratsetamooli kasutamise mõju hüpertensiooniga patsientide arteriaalsele vererõhule. Uuringusse kaasati 103 patsienti, kel antihüpertensiivse ravi foonil oli vererõhk 150/95 mm Hg või vähem, või patsiendid, kelle vererõhuväärtused olid 135/85 mm Hg kuni 150/95 mm Hg ning kes ei kasutanud antihüpertensiivseid ravimeid. Vaatlusalused juhuslikustati kas ravirühma, kellele manustati 14 päeva jooksul 1 g paratsetamooli 4 korda päevas, või platseeborühma, kellele manustati sama skeemi järgi platseebot. Vaatlusaluste vererõhku monitooriti 24 tunni jooksul jälgimisperioodi algul ja 14. päeval.

Andmete analüüsil ilmnes, et platseeboga võrreldes oli vaatlusperioodi lõpuks paratsetamooli kasutanud patsientide keskmine päevane süstoolne vererõhk 4,7 mm Hg võrra ja diastoolne vererõhk 1,6 mm Hg võrra kõrgem. Paratsetamooli mõju vererõhuväärtustele ei sõltunud sellest, kas vaatlusalused said või ei saanud antihüpertensiivset ravi.

Autorite hinnangul suurendavad uurimisalustel registreeritud vererõhuväärtused kardiovaskulaarset riski. Ordineerides hüpertensiooniga patsientidele regulaarset ravi paratsetamooliga, tuleb hoolikalt jälgida nende vererõhuväärtusi.

Refereeritud

MacIntyre IM, Turtle EJ, Farrah TE et al. Regular acetaminophen use and blood pressure in people with hypertension: the PATH-BP trial. Circulation 2022;145:416–423.