Uudised – juuni 2022

Reniini-angiotensiini süsteemi blokaatorid võivad vähendada ajuarteri aneurüsmi ruptuuri ohtu arteriaalse hüpertensiooniga patsientidel

Hemorraagia ajuarteri aneurüsmi ruptuuri tõttu moodustab 3–5% kõigist ajuinsuldi juhtudest, kuid võrreldes teiste insuldi vormidega on selle prognoos tõsisem. USA andmeil sureb ajuarteri aneurüsmi ruptuuri järgselt umbes kolmandik patsientidest ja kolmandikul jääb püsima raske puue. Ligi pooltel aju aneurüsmiga patsientidest esineb arteriaalne hüpertensioon.

Hiinas tehtud uuringus koguti aastatel 2016–2021 kahekümnest meditsiinikeskusest andmeid ajuarteri aneurüsmiga patsientide ja neile ordineeritud antihüpertensiivsete ravimite kohta. Eesmärk oli selgitada erinevate antihüpertensiivsete ravimite seost aneurüsmi ruptuuriga. Kokku analüüsiti 3000 patsiendi andmeid. Ilmnes, et patsientide hulgas, kellele oli ordineeritud reniini-angiotensiini-aldosterooni süsteemi (RAAS) blokaatoreid, kas angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoreid või angiotensiin 2 retseptorite antagoniste (ARB), esines aneurüsmi ruptuur 32%-l. Teiste antihüpertensiivsete ravimitega ravitud patsientide hulgas esines aneurüsmi ruptuur samas 67%-l.

Uuringust ilmnes AKE inhibiitorite ja ARB-ide ajuarteri aneurüsmi ruptuuri ohtu vähendav mõju arteriaalse hüpertensiooniga patsientidel. Andmete analüüsil selgus, et naistel oli ajuaneurüsmi ruptuuri risk 1,8 korda suurem kui meestel.

Ajuarteri aneurüsmiga patsientidele on arteriaalse rõhu kõrgenemise korral üle 140/90 mm Hg otstarbekas ordineerida RAAS blokaatoreid. Uuringu tulemused avaldatakse ajakirjas Hypertension.

 

Refereeritud

Some blood pressure medicine may decrease the aneurysm rupture risk for people with high blood pressure. Science Daily https://www.sciencedaily.com/releases/2022/06/220603094902.htm