Uudised – juuli 2022

Rosuvastatiini kasutamisega kaasneb hematuuria ja proteinuuria risk

USA Johns Hopkinsi ülikoolis korraldatud uuringus vaadeldi statiinide kasutamisega seotud neerukahjustuse kujunemise riski. Elektrooniliste haiguslugude põhjal analüüsiti 2011.–2019. aastal 152 101 rosuvastatiini ja 795 799 atorvastatiini kasutama hakanud patsiendi neerufunktsiooni näitajaid keskmiselt 3,1-aastase jälgimisperioodi vältel.

Jälgimisperioodi vältel registreeriti hematuuria 2,9%-l ning proteinuuria 1%-l patsientidest. Atorvastatiiniga võrreldes oli rosuvastatiini kasutajatel hematuuria risk 8% võrra, proteinuuria risk 15% võrra ning neeruasendusravi vajaduse risk 15% võrra suurem. Samuti ilmnes, et soovitatust (10 mg ööpäevas) suuremas annuses oli rosuvastatiini ordineeritud 44%-le patsientidest, kel oli juba oluline neerufunktsiooni halvenemine (glomerulaarfiltratsioon – GFR –alla 30 mL/min/1,73 m2).

Autorite hinnangul tuleb rosuvastatiini ordineerimisel tühelepanelikult jälgida patsiente hematuuria ja proteinuuria kujunemise suhtes, eriti neid, kellele on ordineeritud ravimit suuremates annustes või kel on halvenenud neerufunktsioon.

Refereeritud

Shin J-I, Fine DM, Sang Y et al. Association of rosuvastatin use with risk of hematuria and proteinuria. J Am Soc Nephrol 2022, doi: 10.1681/ASN.2022020135. Online ahead of print.