Uudised – august 2021

Sage alkoholi tarbimine suurendab seedetrakti vähi riski sõltumata korraga joodud kogusest

Esinduslikus Lõuna-Korea ravikindlustatute andmebaasi materjalide põhjal tehtud uuringus selgitati alkoholi tarbimise ja seedetrakti vähi arenemise seosesid.

Aastatel 2009–2010 alustatud uuringus jälgiti keskmiselt 6,4 aasta jooksul 11 737 467 isiku (52% olid naised, uuritute keskmine vanus 54,6 a) haigestumist söögitoru-, mao-, kolorektaal-, maksa-, sapiteede- või kõhunäärmevähki. Vaatlusalused täitsid uuringusse kaasamisel küsimustiku enda alkoholi tarbimise harjumuste kohta. Sõltuvalt alkoholi tarbimise kogusest nädalas jaotati uuritavad 4 rühma: 1) ei tarbi üldse, 2) väheses koguses (0–104 g), 3) mõõdukalt (105–209 g), 4) rohkelt (üle 210 g).

Uuritutest 2,7% haigestus jälgimisperioodi vältel seedetrakti vähki. Vähi arenemise riski ja nädalas tarbitud alkoholi koguse vahel ilmnes selge lineaarne seos – risk suurenes sõltuvalt tarbitud kogusest. Nii oli rohkelt alkoholi tarbinud isikutel võrreldes alkoholi mitte tarbijatega 30% võrra suurem vaadeldud paikmete vähirisk, mõõdukalt alkoholi tarbinutel oli risk 14% võrra suurem. Samas ei ilmnenud lineaarset seost korraga joodud alkoholi koguse ja vähi arenemise riski vahel.

Juues iga päev 3–4 drinki (120–160 ml) kanget alkoholi või 3–4 pudelit 5% õlut, suureneb seedetrakti vähi risk 30% võrra. Uuringust ilmnes, et ka väikestes kogustes alkoholi regulaarne tarbimine on arvestatav terviserisk. Sagedane joomine oli olulisem riskitegur kui tarbitud alkoholi kogus.

Refereeritud

Yoo JE, Shin DW, Han K et al. Association of the frequency and quantity of alcohol consumption with gastrointestinal cancer. JAMA Netv Open 2021;4:e2120382.