Uudised – november 2023

Sage mobiiltelefoni kasutamine halvendab noorte meeste sperma kvaliteeti

Hinnanguliselt on iga kuues paar maailmas viljatu ja pooltel juhtudel on see seotud mehe sperma halva kvaliteediga. Sperma halb kvaliteet võib olla seotud paljude tegurite, sealjuures ebasobivate keskkonnategurite ja ebatervisliku eluviisiga. Viimastel kümnenditel on plahvatuslikult kasvanud mobiiltelefonide, eelkõige nutitelefonide kasutamine. Kirjanduses on palju arutletud nende seadmete kasutamisega kaasneva madalasagedusliku elektromagnetkiirguse mõjust tervisele, sealhulgas sperma kvaliteedile.

Šveitsis korraldatud uuringus hinnati aastatel 2005–2007, 2008–2011 ja 2012–2018 kokku 2759 sõjaväeteenistusse kutsutud mehe (18–22 aastat vanad) sperma kvaliteeti seoses mobiiltelefoni kasutamise sagedusega. Uurimisalused täitsid küsimustiku oma tervise seisundi ja mobiiltelefoni kasutamise sageduse kohta (kord nädalas või 1–5 korda,10–15 korda, üle 20 korra päevas) ning neilt võeti spermaproovid.

Meestel, kes kasutasid sagedamini mobiiltelefoni, oli väiksem spermatosoidide kontsentratsioon ja spermatosoidide koguarv. Võrreldes meestega, kes kasutasid mobiiltelefoni väga harva, oli meestel, kes seda tegid üle 20 korra päevas, spermatosoidide kontsentratsioon 21% võrra ja spermatosoidide koguarv 22% võrra väiksem. Meestel, kes kasutasid mobiiltelefoni 10 korda päevas, oli sperma kontsentratsioon alla WHO soovitatud referentsväärtuse (15 miljonit/ml) sagedamini kui meestel, kes kasutasid seadet 5 või vähem korda päevas (šansside suhe OR 1,409). Sperma liikuvust ja morfoloogiat mobiiltelefoni kasutamine ei mõjutanud. Samuti ei olnud sperma kvaliteet seotud sellega, kas mehed kandsid seadet endaga kaasas püksitaskus või muu riietuseseme taskus.

Edasised uuringud peavad selgitama, kas uuringus leitud seosed on põhjuslikud.

Refereeritud

Rahban R, Senn A, Nef S, Röösli M. Association between self-reported mobile phone use and the semen quality of young men. Fertility and Sterility 2023, https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2023.09.009