Uudised – jaanuar 2023

Sage norskamine võib viidata metaboolsele rasvmaksa haigusele

Metaboolne rasvmaksa haigus (MRMH), varasema nimetusega mittealkohoolne rasvmaksa haigus, kulgeb sagedasti asümptomaatiliselt ja selle diagnoosimine hilineb. Refereeritud töös analüüsiti USA riikliku tervise ja toitumise uuringu (NHANES) 2017–2018 andmeil MRMH seost norskamisega.

Analüüsiti 5016 patsiendi andmeid, 50,2%-l esines MRMH. Andmed norskamise kohta saadi patsientide enesehinnangu põhjal: ei norska üldse, harva, aeg-ajalt, sagedasti. MRMH diagnoositi, kui maksa steatoos oli ultraheliuuringuga kinnitatud ja esines vähemalt üks järgnevatest: ülekaal/rasvumine, diabeet või vähemalt kaks metaboolse riski komponenti. Ilmnes selge positiivne seos sagedase uneaegse norskamise ja MRMH vahel (koefitsientide suhe 1,376 sagedase norskamise korral võrreldes isikutega, kes ei norsanud). Alarühmade analüüsil kinnitus, et sage norskamine on sõltumatu MRMH-le viitav ilming, mis ei sõltu vanusest, soost, kehamassiindeksist, suitsetamisest, kroonilisest obstruktiivsest kopsuhaigusest ega arteriaalset hüpertensioonist.

Refereeritud

Wang Y, Shen R, Ge J. Association between self-reported snoring and metabolic-associated fatty liver disease: A cross-sectional analysis of the NHANES 2017-2018. Sleep Med 2022;101:414–20.