Uudised – aprill 2022

Sagedamini esinevad dementsuse riskitegurid on arteriaalne hüpertensioon, rasvumine ja füüsiline inaktiivsus

Seoses elanikkonna vananemisega kasvab ka dementsete isikute osakaal rahvastikus. USAs on praegu hinnanguliselt 5,8 miljonit dementset inimest, prognooside kohaselt suureneb nende arv 2060. aastaks 14 miljonini. See on tõsine koormus sotsiaalabisüsteemile ja kogu ühiskonnale.

Varasemates uuringutes on leitud, et ligi pooltel juhtudel on dementsuse kujunemine seotud põhimõtteliselt välditavate riskiteguritega: madal haridustase, kuulmise kadu, traumaatiline ajukahjustus, kõrge vererõhk, liigne alkoholi tarvitamine, rasvumine, suitsetamine, depressioon, vähene füüsiline aktiivsus, sotsiaalne isolatsioon, diabeet.

Ameerika südameassotsiatsioon refereeris 1.–4. märtsil peetud eluviisi ja kardiometaboolse tervise konverentsil USA Minnesota ülikooli teadlaste ettekannet veebiväljaandes medicalXpress. Uuringus selgus, et eespool loetletud dementsuse riskiteguritest esinevad sagedamini ja on olulisemad kolm: arteriaalne hüpertensioon (põhjuseks 6,7% juhtudest), rasvumine (7% juhtudest) ja füüsiline inaktiivsus (6,7% juhtudest). Samuti ilmnes, et Hispaania ja Aafrika taustaga inimestel esineb sagedamini kombineeritud riskitegureid.

Uuringut refereerinud ekspertide hinnangul näitavad selle tulemused, et dementsuse ennetamiseks rahvastikus on esmajoones vaja enam tähelepanu pöörata kardiovaskulaarsete haiguste käsitlemisele ja tervisliku eluviisi tõhusamale propageerimisele.

 

Allikas

Williamson L. These three risk factors may have the biggest impact on dementia cases. 2022,

https://medicalxpress.com/news/2022-03-factors-biggest-impact-dementia-cases.html#:~:text=Nearly%20half%20of%20all%20dementia,inactivity%2C%20according%20to%20new%20research.