Uudised – oktoober 2023

Sagedased kliinilised seisundid, millega võib aastate möödudes kaasneda 2. tüüpi diabeet

Teist tüübi diabeedi täpne patogenees ei ole lõplikult selge, see võib kaasneda mitmete kliiniliste seisunditega.

Ühendkuningriigi Manchesteri ülikooli uurimisgrupp analüüsis Inglismaa diabeedi uurimise liidu andmebaasi põhjal 2. tüüpi diabeedi kujunemist mitmete erinevate, aastaid kestnud kliiniliste seisundite järgselt. Andmete töötlemiseks valiti 1196 isikut, kellel oli diagnoositud 2. tüüpi diabeet, ja 736 kontrollgrupi isikut, kel polnud diabeeti. Analüüs hõlmas 25aastast perioodi enne 2. tüüpi diabeedi diagnoosimist ja sama pikka perioodi pärast diabeedi diagnoosimist. Patsientide keskmine vanus diabeedi diagnoosimise hetkel oli 53 eluaastat.

Isikutel, kel oli diagnoositud 2. tüüpi diabeet, oli eelnevalt paljude aastate vältel olnud kõrge vererõhk, sagedased alumiste hingamisteede põletikud, erinevad südameprobleemid (koronaarhaigus, südamepuudulikkus), astma, farüngiit, sinuiit, konjunktiviit. Vahetult enne diabeedi diagnoosimist oli igal kolmandal isikul kõrge vererõhk või alumiste hingamisteede põletik, igal viiendal südameprobleemid või ülemiste hingamisteede põletik, igal kümnendal astma. Kontrollgrupi isikutest igal kahekümnendal oli kõrge vererõhk või südameprobleemid, igal kümnendal hingamisteede põletik või astma.

Esitatud uuring lisab täiendavaid andmeid 2. tüüpi diabeedi patogeneesi. Ilmselt soodustab 2. tüüpi diabeedi kujunemist aastaid kestnud krooniline alaäge põletik, mis väljendub arteriaalse hüpertensiooni ja ägeda hingamisteede põletiku ning astmana.

Refereeritud

Heald A, Qin R, Williams R, et al. A longitudinal clinical trajectory analysis examining the accumulation of co-morbidity in people with type 2 diabetes (T2D) compared with non-T2D individuals. Diabetes Ther 2023;14:1903–13.