Uudised – jaanuar 2021

Seedetrakti mikroobikooslus võib mõjutada COVID-19 kulgu ja immuunvastust

Seedetrakti mikrobioom võib mõjutada nii COVID-19 raskust kui ka immuunvastuse tugevust. COVIDi-patsientide mikrofloora koostis erineb nakatumata isikute omast ja see erinevus (düsbioos) püsib ka pärast viiruse elimineerimist ning võib mängida rolli „pika COVIDi” kujunemisel.

Ajakirjas Gut ilmunud uurimus hõlmas 100 COVIDi tõttu hospitaliseeritud patsienti. Kontrollrühma moodustasid 78 tervet täiskasvanut, kes osalesid mikrobioomiuuringus juba enne pandeemiat. COVID-19-patsientide seedetrakti mikrobioom erines statistiliselt oluliselt kontrollrühmast vaatamata sellele, kas viimaseid oli ravitud ka antibiootikumidega või mitte.

Mitmed seedetrakti immuunmoduleeriva potentsiaaliga kommensaalsed bakterid, nagu Faecalibacterium prausnitzii, Eubacterium rectale ja bifidobakterid olid COVIDi-haigete mikrobioomis alaesindatud ja jäid vähesteks ka proovides, mis olid võetud 30 päeva pärast paranemist. Mikrobioomimuutuste ulatus olid COVIDi-haigeil vastavuses haiguse raskusega ning korrelatsioonis mitmete põletikuliste tsütokiinide ja kemokiinide ning koekahjustuse markerite plasmakontsentratsiooniga. Probiootikumid võivad COVIDi puhul adjuvantravina olla potentsiaalselt kasulikud.

https://gut.bmj.com/content/early/2021/01/04/gutjnl-2020-323020