Uudised – detsember 2019

Seks-parasomnia: vähetuntud parasomnia vorm

Seks-parasomnia on mitte-REM une (sügav, unenägudeta uni) ajal esinev tahtmatu ebatüüpiline seksuaalkäitumine, millest jääb püsiv amneesia. Selle ilmingud võivad olla masturbeerimine, spontaanne orgasm, oigamine, rääkimine seksist ja soovist seksida, teisele isikule füüsiline lähenemine eesmärgiga astuda seksuaalvahekorda, seksuaalvahekorda astumine jms. Kaasuda võivad ka teised mitte-REM parasomniale iseloomulikud ilmingud: unes kõndimine, unes söömine, mida isik hiljem ei mäleta.

Esimesed seks-parasomnia juhtude kirjeldused avaldati eelmise sajandi kaheksakümnendatel aastatel. Praeguseks on kirjanduses seks-parasomniat esitatud peamiselt juhtude kirjeldustena. Usaldusväärseid andmeid häire levimuse kohta ei ole. On viidatud, et seks-parasomnia võib teatud juhtudel saada juriidiliseks probleemiks ja tuua kaasa seksuaalse ahistamise või seksuaalse väärkohtlemise süüdistuse.

Seks-parasomnia nähud esinevad peamiselt noortel, nii meestel kui ka naistel. Riskiteguritena on kirjeldatud sõltuvushäireid, pikaajalist stressi, uinutite toimet. Kirjeldatud nähud esinevad sagedamini isikutel, kel esineb obstruktiivne uneapnoe või rahutute jalgade sündroom. Kirjeldatud on klonasepaami ja serotoniini tagasihaarde inhibiitorite soodsat toimet seks-parasomnia episoodide sageduse vähendamisele või ärahoidmisele.

Refereeritud

Martynowicz H, Smardz J, Wieczorek T et al. The co-occurrence of sexsomnia, sleep bruxism and other sleep disorders. Clin Med 2018;7:233–44.

Ahlgren-Rimpiläinen A, Partonen T. Seksiparasomnia ja siihen liittviä oikeudellisia näkokhtia. Lääkärilehti 2019;74:2577–80.