Uudised – aprill 2021

Semaglutiid – tõhus ravim rasvumise ja ülekaalulisuse korral?

Rahvusvahelises rasvumise ravi uuringus STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity) uuriti diabeediravimi semaglutiid toimet rasvumise ja ülekaalulisusega isikutel, kellel ei olnud diabeeti. Topeltpimedas juhuslikustatud platseebokontrolliga uuringus jagati 1961 täiskasvanud patsienti kehamassiindeksiga 30 või suurem ning vähemalt ühe ülekaalulisusega seotud haiguse kaasnemisel 27 või suurem, kahte ravirühma. Ühele rühmale süstiti kord nädalas 2,4 mg semaglutiidi, teisele grupile platseebot. Mõlema rühma patsiendid järgisid rangeid dieedisoovitusi ja olid vähemalt 150 minutit nädalas füüsiliselt aktiivsed. Jälgimisperiood kestis 68 nädalat.

Jälgimisperioodi lõpuks olid semaglutiidirühma patsiendid kaotanud oma kehakaalust keskmiselt 14,9%, platseebogrupi vaatlusalused keskmiselt 2,4% (95% usaldusvahemik -13,4 kuni -11,5, p <0.001). Ravimirühma patsientidest 69,1% olid kaotanud kehakaalust 10% või enam, platseebogrupis oli sellised isikuid 12,0%. Lisaks sellele leiti ravimirühma patsientidel oluline kardiometaboolsete riskitegurite vähenemine, nende füüsiline võimekus oli paranenud ja nad hindasid oma elukvaliteeti paranenuks.

Semaglutiid on glükagoonilaadse peptiidi 1 agonist, mille toimel suureneb insuliini produktsioon ja kiireneb glükoosi metabolism.

Refereeritud uuringu tulemused on julgustavad. Edasised uuringud peavad selgitama semaglutiidi efektiivsust kliinilises praktikas võrreldes bariaatriliste operatsioonidega ja teiste kaalulangetamise eesmärgil kasutatavate ravimitega.

Refereeritud

Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S et al. Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity. N Engl J Med 2021;384:989–1002.