Uudised – november 2023

Semaglutiid vähendab ka diabeeti mitte põdevate ülekaaluliste või rasvunud isikute kardiovaskulaarset riski

Semaglutiid – glükagoonilaadse peptiidi 1 antagonist, mis kiirendab glükoosi metabolismi, suurendades insuliini produktsiooni, on tõhus ravim diabeedi korral ja sel on ka kehakaalu langetav toime.

Rahvusvahelise uurimisprogrammi SELECT (Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with obesity or overweight who do not have diabetes) raames hinnati semaglutiidi tõhusust kardiovaskulaarsete häirete teiseseks ennetuseks diabeeti mitte põdevatel ülekaalulistel või rasvunud patsientidel.

Uuringus osales 17 604 üle 45aastast patsienti, kelle kehamassiindeks oli 27 kg/m2 või enam ja kel oli anamneesis mõni kardiovaskulaarne haigus. Patsiendid juhuslikustati ravirühma (8803 isikut), kellele süstiti ühel korral nädalas nahaalusi 2,4 mg semaglutiidi, 8801 patsienti juhuslikustati platseeborühma. Ravi kestus oli keskmiselt 39,8 +/- 9,4 kuud. Kardiovaskulaarne surm või mittefataalne müokardi infarkt või insult registreeriti jälgimisperioodi vältel 6,5%-l semaglutiidiga ravitud ja 8%-l platseeborühma patsientidest. Seega vähendas ravi semaglutiidiga  uuritud kontingendil kardiovaskulaarsete tüsistuste suhtelist riski 20% võrra.

Refereeritud

Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. N Engl J Med 2023, DOI: 10.1056/NEJMoa2307563