Uudised – märts 2022

Serotoniini tagasihaarde inhibiitorite ja antitrombootiliste ravimite samaaegne kasutamine suurendab hemorraagiliste tüsistuste riski

Serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (SRI) – nii selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (SSRI) kui ka serotoniini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitoreid (SRNI) – ordineeritakse sagedasti ka samaaegselt antitrombootilisi ravimeid (antiagregante ja antikoagulante) kasutavatele patsientidele.

Tai Kuningriigi ja Kanada teadlaste koostöös vaadeldi hemorraagiliste tüsistuste esinemist SRI ja antitrombootiliste ravimite samaaegse kasutamise korral. Analüüsiti kuni novembrini 2020 rahvusvahelistes andmebaasides refereeritud artiklite materjale. Analüüsile sobivaks osutus 32 artiklit, kokku enam kui 1,8 miljoni patsiendi andmetega, nende seas ei leidunud ühtegi juhuslikustatud uuringut.

Materjalide metaanalüüsil ilmnes, et antikoagulante koos SRI-ga kasutavatel patsientidel on nn suurte verejooksude (mille tulemusel vere hemoglobiinisisaldus langeb 20 g/L võrra või enam) risk 40% võrra suurem võrreldes antikoagulante mittekasutavate patsientidega. Antiagregantide kasutamisel koos SRI-ga on vastav risk 45% suurem. Samuti suureneb nii antikoagulante kui ka antiagregante koos SRI-ga kasutavatel patsientidel ajuhemorraagia ja seedetrakti veritsuse risk. Antikoagulantide ja SRI samaaegse kasutamise korral suureneb eriti ajuhemorraagia risk.

Kuna antitrombootiliste ravimite kasutamisel suureneb hemorraagiliste tüsistuste risk, siis sellist ravi saavatele patsientidele tuleb SRI ordineerimisel tõsiselt arvestada veritsusriski suurenemise võimalusega.

 

Refereeritud

Nochaiwong S, Ruengorn C, Awiphan R et al. Use of serotonin reuptake inhibitor antidepressants and the risk of bleeding complications in patients on anticoagulant or antiplatelet agents: a systematic review and meta-analysis. Ann Med 2022;54:80–97.