Uudised – aprill 2024

Serotoniini tagasihaarde inhibiitorite ja suukaudsete antikoagulantide koostoimel kasvab suure verejooksu risk

Serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI) on ühed sagedamini ordineeritud antidepressandid. Nende kasutamisel kasvab suure verejooksu (letaalne või intrakraniaalne või kriitiliste organite verejooks või hemoglobiini taseme langust 20 g/L ja enam põhjustav verejooks) risk. Suukaudseid antikoagulante (SAK) ordineeritakse laialdaselt kodade virvendusarütmiaga patsientidele. Sagedasti vajavad südamehäiretega patsiendid ravi nii SSRI kui ka antikoagulantidega. Vähe on andmeid suure verejooksu riskist SSRI ja SAKi (nii otsesed antikoagulandid kui K-vitamiini antagonistid) samaaegse kasutamise korral.

Kanada McGilli ülikoolis valminud populatsioonipõhises uuringus analüüsiti Ühendkuningriigi 2000 esmatasandi praksise andmeil aastatest 1998–2021 suure verejooksu esinemise riski patsientidel, kes kasutasid samaaegselt SSRId ja SAKi, võrreldes patsientidega, kes kasutasid ainult suukaudseid antikoagulante.

Analüüsil ilmnes, et SSRI ja SAKi samaaegsel kasutamisel oli suure verejooksu risk keskmiselt 33% suurem kui ainult SAKi kasutamisel. Sealjuures kasvas SSRI ja SAKi üheaegsel kasutamisel suure verejooksu risk esimesel kuul kuni 74% ja hakkas kuue kuu möödumisel aeglaselt vähenema. SSRI ja SAKi koostoimel kasvanud suure verejooksu risk ei muutunud seoses vanuse, sooga, varasemalt esinenud verejooksude ega kroonilise neeruhaiguse olemasoluga ning ei sõltunud kasutatud antikoagulandist (otsese toimega või K-vitamiini antagonist).

Refereeritud

Rahman AA, Platt RW, Beradid S, et al. Concomitant use of selective serotonin reuptake inhibitors with oral anticoagulants and risk of major bleeding. JAMA Netw Open 2024;7:e243208.